Engelska
Anmäl dig här

Avtal i ditt landsting/region

Vi har olika samarbetsavtal med många landsting/regioner och i dessa fall är det överenskomna priser och avtal som gäller. För aktuella uppgifter om kostnader vänligen kontakta Move & Walk.

Även om du bor i ett landsting eller en region som vi inte har avtal med så kan du få möjlighet att träna med Konduktiv Pedagogik. Patientlagen gäller för det avtal om Konduktiv Pedagogik som Move & Walk har med Västra Götalandsregionen (VGR). Detta innebär att du som omfattas av befintligt avtal (barn och ungdomar upp till 19 år som har en CP-skada) har rätt till en träningsperiod om året med Konduktiv Pedagogik på Move & Walk i Göteborg. Detta gäller oavsett var du bor i Sverige och det enda som krävs är ett intyg på att du har en CP-skada. Kontakta oss för mer information om hur du ska gå tillväga. Liknande upplägg gäller för vuxna, som kan åberopa avtalet som vi har med Landstinget i Värmland. 


Om du är boende i Stockholms län kan du träna på Move & Walk i Solna, genom Vårdvalet. Läs mer om hur det går till här.

Patienter från andra landsting har med stöd av Patientlagen rätt att på egen hand söka öppenvård i SLL. Dock gäller att eventuella remisskrav såväl i hemlandstinget som i SLL ska vara uppfyllda.

Scroll top