Engelska
Anmäl ditt intresse här

För dig som kund

Move & Walk Assistans administrerar din personliga assistans utifrån dina behov och önskemål. Med våra kunskaper och erfarenheter erbjuder vi Dig en trygg och individuellt anpassad personlig assistans. Vi skiljer oss från mängden då vi utöver att endast arbeta med frågor som gäller sedvanlig personlig assistans även kan erbjuda dig tillgång till den Konduktiva pedagogiken. Detta gör vi genom att utbilda Dina assistenter i hur de kan stötta Dig för en aktivare och självständigare vardag.


Move & Walk Assistans erbjuder Dig som kund bl.a.;     


·    Du väljer själv dina personliga assistenter
·    Du väljer själv Din arbetsledare för ökad trygghet, kvalitet och service
·    Trygghet med kompetent och erfaren administrativ personal
·    Vi lägger stor vikt vid att utbilda Dina assistenter
·    Du har full insyn i budgeten, dvs inga dolda kostnader
·    Du får hjälp, stöd och rådgivning vid ny ansökan / tillfällig utökning av   assistanstimmar
·    Du får varje månad en rapport över förbrukade assistanstimmar
·    Regelbunden kvalitetssäkring
·    Fortlöpande arbetsmiljöuppföljning
·    Du får en nära kontakt med en conductor
·    Du får besök av en conductor i hemmet, skolan, arbetet, etc.
·    Conductorn visar konkreta tips om hur Du kan integrera träningen i vardagen
·    Conductorn visar regelbundet hur Din assistent ska facilitera/hjälpa Dig
·    Du får råd och tips på hur Du ska klara Din ADL lättare

 

Scroll top