Engelska
Anmäl dig här

Nya regler - Tillstånd - Socialstyrelsen

Den 1 januari 2011 inträdde en ny regel som innebär att Socialstyrelsen måste bevilja tillstånd för de bolag som bedriver personlig assistans. Handläggningsprocessen var lång, och Move & Walk Assistans fick sitt tillstånd beviljat våren 2012. Move & Walk Assistans uppfyller Socialstyrelsens krav på exempelvis kundens delaktighet och inflytande, systematiskt kvalitetsarbete, personalens kompetens, ledningssystem etc.Vi på Move & Walk Assistans tycker att det är mycket positivt att Socialstyrelsen ställer krav på assistansbolagen. Flera bolag har inte uppfyllt de krav och kriterier som Socialstyrelsen ställer och har därför fått avslag. Vi hoppas att detta bidrar till att de bolag som gett branschen ett dåligt rykte rensas bort, och att endast de som är seriösa aktörer finns kvar. Som ett bolag som administrerar personlig assistans krävs det ett enormt ansvar och seriositet för att kunden skall få kvalitet, omtanke och kompetens. Detta för att du som kund ska kunna leva ditt liv som du vill.Om du är intresserad av att veta mer om vad tillståndplikten innebär, gå in på www.socialstyrelsen.se, eller hör av dig till oss så berättar vi mer.    

Scroll top