Engelska

Målgrupp

Move & Walks Dagliga verksamhet vänder sig till dig som är mellan 20-65 år med varaktiga rörelsenedsättningar och med utvecklingsstörning, autism, övriga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eller som har fått en betydande hjärnskada.


Är du intresserad av en plats på Move & Walks DV i Göteborg kan du kontakta Kajsa Dahlqvist, föreståndare, för mer information.