Engelska

Verksamhetens innehåll

KP går som en röd tråd genom alla Move & Walks verksamheter; re/habilitering (träning), särskola och personlig assistans. Naturligtvis har även Move & Walks Dagliga verksamhet denna inriktning. KP är ett komplext system som har utvecklats särskilt för att främja aktiv inlärning. De som arbetar med KP kallas för Conductorer och de har en gedigen akademisk utbildning inom Konduktiv Pedagogik. De är specialiserade på personer som har olika typer av neurologiska funktionsnedsättningar. Läs mer om Konduktiv Pedagogik här.

Varje arbetstagare har en kontaktperson som ansvarar för upprättandet och uppföljningen av en individuell genomförandeplan. Med planen som grund utarbetas ett schema för arbetstagaren, med tid och innehåll.