Engelska
Anmäl dig här

Vad är konduktiv pedagogik?

Move & Walk bygger på konduktiv pedagogik, även kallad Petö-metoden, som skapades av den ungerska läkaren Andràs Petö på 1940-talet. Metoden har vidareutvecklats av Eszter Horváth Tóthné, grundare av Move & Walk, och anpassats till svensk hälso- och sjukvård. 

 

Helhetsperspektivet är utmärkande för konduktiv pedagogik. Vi lägger stor vikt vid dialog och samarbete med alla som verkar runt deltagaren; familj, vänner, läkare, psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, personliga assistenter, boendepersonal med flera. Inte minst för att våra deltagare ska få nytta av och möjlighet att fortsätta utveckla sina nyvunna färdigheter i vardagens olika situationer.

 

Gruppen är en viktig del av pedagogiken och stöder den sociala och kommunikativa utvecklingen. Men all behandling, även i grupp, sker med utgångspunkt från individens behov.

Scroll top