Engelska
Anmäl dig här

Utvärderingar

Move & Walk deltar aktivt i forskning, studie- och utvecklingsarbete.

Kontakta oss i Göteborg, tel: 031-55 84 20, om du vill att vi skickar någon av utvärderingarna till dig. Vi skickar dem till självkostnadspris.

 

 • Lind, L. Rapport nr 2-1996. D-uppsats. Petö metoden Konduktiv pedagogik.
 • Lind, L. Rapport nr 23-1999. Konduktiv pedagogik- ett alternativ för barn med rörelsehinder. Enkätstudie med 109 familjer som deltagit på Move & Walk under 1997.
 • Lind, L. Rapport nr 28-2001. Att höja ribban. Förväntningar och syn på lek och träning enligt Move & Walk metoden.
 • Lind, L. Rapport nr 32-2002. Bitarna faller på plats. Intervjuer med tre habiliteringsteam om stöd till barn med rörelsehinder och deras familjer.
 • Lind, L. 2003.One More Time! Parents' and habilitation teams'  conceptions of conductive education and support to children with motor disabilities.
 • Eliasson, A-C. Effekter och intryck. FoU- rapport 99-04. 1999.  Utvärdering av insatser för 23 barn som deltagit i Move & Walk- Institutets träningsprigram i Nässjö.
 • Ödman, P., Öberg, B. Hälsoeffekter och konsumtion av träning- en ettårsuppföljning av 52 barn och ungdomar med CP som tränat på Lemo eller Frösunda Move & Walk. Hälsouniversitetet. Linköpings Universitet. 2002
 • Ödman, P., Öberg, B. Hälsoeffekter och upplevd kvalitet av intensiv träning i grupp för barn med CP- en beskrivning av två träningsaleternativ. Hälsouniversitetet. Linköpings Universitet. 2002.
 • Wirén, M. Move & Walk. Tolv familjers upplevelser. Blekinge FoU-enhet, 1999:5.
 • Conductive Education. Occasional Papers nr 11. The Three-goal System in conductive education (CE) and songs as Rythmical Intention. Move & Walks (M&W) ideas to develop Inlearning Process. ( p. 61-64) 2005.
 • Conductive Education. Occasional Papers nr 11. Swedish conductive educational (CE) centre: Move & Walk. (M&W) (p.65-67). 2005.
 • Ideggyogy Sz 2009, 62  (1-2), (p.12-22) A Konduktiv nevelés gyermekneurológiai indikációja.
 • Conductive Education. Occasional Papers nr 6, 2007. Move & Walk the triple goal system  (p.18-20)
 • Conductive Education. Occasional Papers nr 6, 2007. How can we sculpt a new generations attitudes? (p.105-106)
 • Conductive Education. Occasional Papers nr 6, 2007. Playing and games in Conductive Education. (p.137-138)
 • Conductive Education. Occasional Papers nr 6, 2007. Benefits of Conductive Education for children afflicted with disorders outside of the world of Cerebral Pares. (p.155-158).

Utvärderingarna som är gjorda vid våra verksamheter i Nässjö och Stockholm handlar i första hand om konduktiv pedagogisk träning. För att nå resultaten av olika familjers upplevelser och uppfattningar är det också viktigt att tänka på att det inte bara handlar om träning utan även hela paketet vi erbjuder, alltså även rapportering till habilitering, journalhantering m.m.

Scroll top