Engelska
Anmäl dig här

Vad är en conductor?

Den konduktiv pedagogiska behandlingen leds av våra conductorer, samtliga med examen och diplom från Internationella Petö Institutet i Budapest. En conductor har en fyraårig akademisk utbildning i konduktiv pedagogik med inriktning mot neurologiska skador. Utbildningen är dessutom validerad till 240 p, specialpedagog med inriktning mot rörelsehinder, enligt svensk högskolevalidering. 


Det unika med konduktiv pedagogik är att vi använder våra kunskaper ur ett helhetsperspektiv, i utbildningen varvas både teori och praktik. Vi lägger stor vikt vid dialog och samarbete med alla som verkar runt den funktionsnedsatte familj, vänner, läkare, psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, personliga assistenter och boendepersonal. Inte minst för att våra deltagare ska få nytta av och fortsätta utveckla sina nyvunna färdigheter i vardagens olika situationer.


Länk till Svenska conductorsföreningen.

Länk till European Conductive Association (ECA).

Scroll top