Engelska
Anmäl dig här

Vår målsättning

Människor är olika. Vi har olika förutsättningar och personligheter. Move & Walks övergripande mål är att hjälpa barn, ungdomar och vuxna med neurologiska funktionsnedsättningar. 

 

Verksamheten bygger på den ungerska konduktiva pedagogiken (KP), även kallad Petö-metoden. Move & Walks grundare, Eszter Horváth Tóthné, har genom vidareutveckling av KP anpassat metoden till svensk hälso- och sjukvård. Vår expertis omfattar både medfödda och förvärvade neurologiska skador. Konduktiv pedagogik fungerar som ett komplement till ordinarie habilitering och rehabilitering. Vetenskapliga undersökningar och utvärderingar påvisar mycket gott resultat i deltagarnas utveckling efter konduktiv pedagogisk behandling. Move & Walk har verksamhet i Göteborg, Stockholm och Malmö.

 

Move & Walk erbjuder

 • re/habilitering i form av konduktiv pedagogisk behandling
 • administration av personlig assistans med konduktiv pedagogisk inriktning
 • grundsär-, tränings- och gymnasiesärskola med konduktiv pedagogik
 • daglig verksamhet med inriktning mot konduktiv pedagogik

Många landsting/regioner står för kostnaderna för KP-behandling hos oss. Skolverksamheten är avgiftsfri och godkänd av Skolinspektionen.

 

Nedan finns några exempel på olika neurologiska skador/diagnoser som vi arbetar med. Hör gärna av dig om du är osäker.

 

Neurologiska skador/diagnoser: 

 • Stroke
 • Traumatiska hjärnskador, t.ex. efter trafikolycka
 • MS
 • Parkinson
 • Ryggmärgsbråck

Medfödda neurologiska skador/diagnoser: 

CP – Cerebral Pares av typ:

 • Spastisk Diplegi
 • Spastisk Tetraplegi
 • Spastisk Hemiplegi
 • Ataxi
 • Atethos/Tonusväxling
Scroll top