Engelska
Anmäl dig här

Move & Walk i Europa

Move & Walk arbetar aktivt på europeisk nivå för att:

  • hitta metoder att kvalitetssäkra konduktiv pedagogik
  • göra konceptet mer akademiskt etablerat
  • conductor-yrket ska få en internationell legitimation med gemensam standard

Detta mycket grundläggande och omfattande arbete gör vi tillsammans med flera andra organisationer, universitet och centras inom intresseorganisationen ECA, European Conductive Association. 

Du kan läsa mer om ECA;s verksamhet på deras webbsida:
http://www.conductiveeducation.eu

 

Move & Walk har också deltagit i 3 europeiska projekt delfinansierade av Europeiska unionens program för livslångt lärande. Elva institutioner och sammanslutningar från sex länder har deltagit i projekten, som avslutades i september 2012. 


Projekten har resulterat i två böcker, som går att ladda ner här:

HANDBOOK, CONDUCTIVE EDUCATION

gemensam kunskapsbas och gemensamt ramverk för utbildningar


CONDUCTIVE EDUCATION – A GLOSSARY

akademiskt koncept och definitioner av begrepp

Denna överskådliga faktabok kommer att översättas till svenska och publiceras under 2013.

 

Du kan läsa mer om de olika projekten på respektive officiella webbsida:

Commenius, ett erfarenhetsutbyte mellan conductor – lärare
http://comeniusconductive.wordpress.com/ 

Grundtvig, gemensam kunskapsbas och gemensamt ramverk för utbildningar i konduktiv pedagogik
http://www.complexrehabilitation.com

Leonardo, konduktiv pedagogik som akademiskt koncept och definitioner av begrepp. Move & Walk var koordinator och drev Leonardo projektet.

http://www.conductiveeducation.eu/index.php/leonardo-da-vinci

 

En översiktlig information om hela ECA och våra tre EU-projekt, finns att ladda ner här:
SHORT INFO ECA AND THE 3 EU-PROJECTS

Scroll top