Engelska
Anmäl dig här

Vår historia

Mångårig erfarenhet inom konduktiv pedagogik (KP) har gjort Move & Walk ledande inom habilitering och rehabiliterig av personer med neurologiska funktionsnedsättningar, som t.ex. cp-skada eller stroke.

 

Move & Walk startade i Nässjö 1997. Idag finns vi i Göteborg, Stockholm och Malmö.

 

Konduktiv pedagogik genomsyrar hela verksamheten och idag erbjuder Move & Walk

  • re/habilitering i form av konduktiv pedagogisk behandling
  • administration av personlig assistans med konduktiv pedagogisk inriktning
  • grundsär-, tränings- och gymnasiesärskola med konduktiv pedagogik
  • daglig verksamhet med inriktning mot konduktiv pedagogik

Vi samarbetar med många habiliteringar och rehabiliteringar runt om i landet och tar emot tusentals deltagare från hela Skandinavien. Många landsting/regioner och kommuner står för kostnaderna hos Move & Walk genom upphandlade avtal etc. Verksamheten är vetenskapligt beprövad och utvärderad som ett komplement till ordinarie habilitering och rehabilitering, godkänd av Socialstyrelsen, IVO och Skolinspektionen.

 

Verksamheten startades på initiativ av VD Eszter Horváth Tóthné, diplomerad conductor från Internationella Petö Institutet i Budapest. Den allra första Move & Walk skolan startades redan 1991 i Budapest, där vi arbetade med olika internationella barngrupper. Gensvaret var stort. Många familjer kom, bland annat från Grekland, England, USA, Australien, Island och Sverige, för att träna på Move & Walk i Budapest.

 

Våren 1995 arrangerades det första Move & Walk-lägret i Sverige för barn med neurologiska funktionsnedsättningar. Lägret hölls i Nässjö och barn och familjer kom från olika delar av landet för att delta. Intresset var stort, inte minst från Nässjö kommun, som bidrog till att ytterligare ett läger genomfördes 1996. Denna gång med ännu fler deltagare.

 

År 1997 flyttade Eszter Horváth Tóthné med sin familj till Nässjö. Tack vare stor hjälp och stöd från hårt arbetande föräldrar, Nässjö kommun och Nässjö Näringsliv AB kunde vi slå upp dörrarna för Move & Walks första svenska konduktiv pedagogiska verksamhet samma år. 1999 öppnade vi en filial i Stockholm och 2005 flyttade vi verksamheten med huvudkontoret från Nässjö till Göteborg.

 

Våren 2008 flyttade Move & Walk in i nyrenoverade fräscha och rymliga lokaler på Hisingen i Göteborg. Hösten 2008 utvidgades verksamheten med en egen grundsär- och träningsskola, med förskoleklass och fritids. Våren 2010 utökade vi verksamheten ytterligare och startade Move & Walk Assistans. Hösten 2011 öppnade vi gymnasiesärskolan i Göteborg. I januari 2014 öppnade vi portarna för träningsverksamhet i Malmö, då vi hade vunnit upphandlingen i Region Skåne. Hösten 2014 startade vi även Move & Walk Skola (förskoleklass, grundsär- och träningsskola) i Malmö. Strax före årsskiftet 2015/16 öppnade vi Daglig verksamhet i Göteborg. Vi har även fått godkänt från Skolinspektionen och öppnar en Move & Walk Skola i Solna från ht-16, med grundsär-, tränings- och gymnasiesärskola.

 

Många landsting/regioner står idag för kostnaderna för de som vill få konduktiv pedagogisk träning/behandling hos Move & Walk. Idag får 88 procent av våra deltagare sin behandlingsperiod bekostad av landsting eller kommun. En positiv förändring jämfört med 1997 då vi startade, och endast 14 procent fick ekonomiskt stöd.

 

Idag samarbetar vi med de flesta habiliteringar och rehabiliteringar runt om i landet. Vi arbetar kontinuerligt för att få in ännu fler avtal med landsting/regioner som hjälper våra deltagare att få behandlingen bekostad av den offentliga sektorn.

 

Så ofta som möjligt är vi ute och träffar familjer, politiker samt rehabiliterings- och habiliteringspersonal för att informera om Move & Walks verksamhet. Vi är glada att samhället allt mer ser värdet av Move & Walks insatser.

Scroll top