Engelska
Anmäl dig här

Re/habilitering - träning med KP för barn, ungdomar och vuxna

På Move & Walks verksamheter i Göteborg, Malmö och Stockholm tar vi emot deltagare i alla åldrar från hela Skandinavien. Många landsting/regioner står för kostnaderna för re/habilitering (träning) med Konduktiv Pedagogik, KP, hos oss. I Göteborg finns också inackorderingsmöjligheter för familj och assistenter.

 

Vi har avtal med många landsting och regioner i Sverige, som bekostar träning med KP. Avtalen omfattar olika åldersgrupper och diagnoser. Läs mer om våra avtal.

Vi arbetar i små grupper och lär barn, ungdomar och vuxna att leva ett så självständigt liv som möjligt. Familjerna och assistenterna får kunskap om hur de på bästa sätt ska ge stöd för att deltagaren ska kunna använda den uppnådda utvecklingen i vardagslivets olika situationer.


Varje deltagare som kommer till Move & Walk får ett personligt KP-program och placeras i en passande grupp. Behandlingen anpassas till deltagarens ålder, samt fysiska och kognitiva nivå. Individuella mål sätts upp i samråd med deltagare och familj och följs upp regelbundet under perioden. Genom vägledning från en conductor lär sig våra deltagare att använda sina funktioner på ett optimalt sätt, tänja sina egna gränser och utveckla sin kapacitet till nästa nivå. Deltagarna får chansen att utvecklas inom flera olika områden; såväl fysiskt som mentalt, socialt och verbalt. 

Alla våra engagerade conductorer är högskoleutbildade i ämnet och har därmed en gedigen kunskapsbas och erfarenhet av att arbeta med personer med neurologiska funktionsnedsättningar. Flera utvärderingar och vetenskapliga studier påvisar mycket gott resultat av konduktiv pedagogisk re/habilitering.

Scroll top