Engelska
Anmäl dig här

KP för dig? 

Vem kan träna hos oss?

Move & Walk är experter inom medfödda och förvärvade neurologiska skador. Utmärkande är att vi använder och tillämpar våra kunskaper ur ett helhetsperspektiv. Konduktiv pedagogik på Move & Walk fungerar som ett komplement till ordinarie habilitering och rehabilitering. Vi har avtal med landsting och regioner i Sverige, som bekostar träning med KP. Avtalen omfattar olika åldersgrupper och diagnoser. Läs mer om våra avtal.

Här är några exempel på olika neurologiska skador/diagnoser som vi arbetar med. Hör gärna av dig om du är osäker. 


Neurologiska skador/diagnoser:

  • Stroke
  • Traumatiska hjärnskador, efter trafikolycka etc.
  • MS
  • Parkinson
  • Ryggmärgsbråck

 

Medfödda neurologiska skador:

CP – Cerebral Pares av typ

  • Spastisk Diplegi
  • Spastisk Tetraplegi
  • Spastisk Hemiplegi
  • Ataxi
  • Atethos/Tonusväxling

 

Vi lägger stor vikt vid dialog och samarbete med alla som verkar runt den funktionsnedsatte; familj, vänner, läkare, psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, personliga assistenter, boendepersonal med flera. Inte minst för att våra deltagare ska få nytta av och fortsätta utveckla sina nyvunna färdigheter i vardagens olika situationer.

Gruppen är en viktig del av pedagogiken och stöder den sociala och kommunikativa utvecklingen. Men all re/habilitering, även i grupp, sker med utgångspunkt från individens behov.

Scroll top