Engelska
Anmäl dig här

Praktisk information

Bedömningsträff

Varje deltagare kallas snarast efter första kontakten till en bedömningsträff där en av våra conductorer träffar deltagaren, familjen, assistenten/resurspersonen. Målsättningen med denna träff är att vi ska få ”en bild” av individen för att kunna erbjuda en passande behandlingsgrupp.

 

Inbjudan till re/habilitering med KP

Så snart vi har en passande grupp att erbjuda, skickar vi en skriftlig inbjudan. Det kan gå väldigt fort men det kan även dröja någon månad innan det finns plats i en passande grupp. Tillsammans med inbjudan bifogar vi en svarsblankett/bekräftelse. För att vi ska kunna garantera erbjuden plats i grupp är det mycket viktigt att vi får bekräftelsen i retur snarast.


Grupperna består normalt av fyra till sju personer, beroende på diagnos, kognitiv förmåga, ålder, intressen m.m. Vi har som målsättning att göra grupperna så homogena som möjligt.


Inbjudan skickas normalt fyra-sex månader före start, då vi är medvetna om att det är mycket som behöver planeras och förberedas innan det är möjligt att delta. En månad innan perioden startar skickar vi hem detaljerad information om tider m.m.

Obs! Upplägget kan variera något beroende på vilka krav olika landsting/regioner ställer i sina avtal. Läs mer om våra avtal.

 

Konduktiv Pedagogisk re/habilitering 

Konduktiv pedagogisk re/habilitering sker vanligtvis intensivt i 4-veckorsperioder. Vi kan även erbjuda re/habilitering med KP under två eller tre veckor, uppföljningsveckor och konsultationer. Re/habiliteringen bedrivs i grupp, två, tre eller fyra timmar, beroende på deltagarens förutsättningar och mål. Obs! Upplägget på träningsperioden kan variera något beroende på vilka krav olika landsting/regioner ställer i sina avtal. Läs mer om våra avtal.

 

Skolstöd under behandlingsperioden

Sedan starten av Move & Walk Skola i Göteborg har vi möjlighet att erbjuda våra deltagare som är inskrivna i särskolan skolundervisning under re/habiliteringsperioden. Med detta stöd har skolbarnen större möjlighet att delta under terminerna och ändå följa med i skolundervisningen.

 

Efter avslutad period

Deltagaren får alltid med sig ett KP-program efter en avslutad 4-veckors träning. Programmet ska fungera som ett stöd att minnas olika rörelser för den enskilde och ska inte användas av någon annan.

 

När deltagaren har avslutat sin period skickar vi skriftlig information till habiliteringen på hemorten, efter att vi fått skriftligt godkännande från deltagaren eller dess vårdnadshavare/god man.

 

Vårt journalsystem är anpassat till svensk hälso- och sjukvård och alla journaler och rapporter skrivs på svenska.

Scroll top