Engelska
Anmäl dig här

Stroke

Ett mer självständigt liv efter stroke

Move & Walk kan erbjuda hjälp till ett mer självständigt liv efter en stroke, med hjälp av konduktiv pedagogik (KP). Med konduktiv pedagogisk rehabilitering är conductorns (ledarens) pedagogiska kompetens, och ditt aktiva deltagande, de viktigaste verktygen för att nå ett lyckat resultat.


Rehabiliteringen med KP sker i grupp under en eller flera veckor. Under en kortare period kan vi ge råd och stöd till dig och närstående/assistenter och vi fokuserar på ett fåtal funktioner eller delar av en funktion. Under de längre perioderna kan vi arbeta med mer komplexa övningar för att uppnå mer utveckling. Vid bedömningen kan conductorn rekommendera vad som skulle passa bäst för dig och i samråd bestämmer ni vilket alternativ som kan vara aktuellt. Det finns möjlighet att återkomma flera gånger per år för att fortsätta utveckla nya funktioner.


Så här illustrerar en av våra tränande, Jessica Thåström som fick en stroke, sin utveckling med konduktiv pedagogik:


"Detta är en konstnärlig procentuell bild och inget konkret eller framforskat. Bara min personliga estetik för att förklara.

Bild 1:
Jag som fullt frisk 1991-2007 (före 11 september)
Bild 2:
Jag som nysjuk. Halvkroppsförlamad vänstersida. 
Bild 3:
De framsteg jag som neurologiskt skadad nådde genom rehab och sedan Primärvården.
Bild 4:
De framsteg jag nått genom Move & Walk och Konduktiv Pedagogik."


Konduktiv pedagogik för dig med stroke

4 dagar (måndag – torsdag) 1,5 timme/dag exkl. logi       *Pris: 3 900:-

* för privatperson


Move & Walk finns i Göteborg och Stockholm. Inom kort planerar vi att öppna även i MalmöLäs mer om KP-behandling för vuxna och praktisk information.


Konduktiv pedagogik specialanpassad rehabilitering

Konduktiv pedagogik är inte en medicinsk behandling för akutskedet av stroke. I akutskedet är det sjukvården som bäst kan hjälpa.

 

Konduktiv pedagogik är en effektiv och specialutvecklad rehabilitering för eftervården till stroke. Det är ett komplement och alternativ till sjukvårdens mer allmänt anpassade rehabiliteringsinsatser.

 

Olika symtom efter stroke

Stroke kan drabba en individ på många sätt. Orsaken är en hjärnskada på grund av en blödning i hjärnan, men symtomen, dina problem, kan se helt olika ut från individ till individ. Problemen kan vara allt från stora svårigheter att röra sig, till bara en muskeslapphet i kinden. Men det kan också finnas helt andra problem så som: depression, synfel, tal och kommunikationsproblem (afasi).

 

För vilka symtom passar konduktiv pedagogik

Vår rehabilitering utgår från dina nuvarande förmågor och färdigheter. Genom att träna och bli mer medveten om hur du rör dig påverkas hela du, hela din personlighet. Tal och kommunikationssvårigheter hör också samman med vår förmåga att röra oss. Det är svårt att tala utan att röra munnen. Synfel efter stroke påverkas också ofta av den konduktiva pedagogiska rehabiliteringen, liksom depressioner.

 

Konduktiv pedagogik är ett holistiskt koncept. Det betyder att kunskapen kommer från många vetenskapliga kunskapsområden och man ser människan som en helhet, därför påverkas så många symptom av rehabiliteringen. Det visar också den vetenskapliga forskningen, se nedan.

 

Behandlingens bakomliggande mekanismer

Skadan finns i din hjärna, inte i dina muskler. Det konduktiv pedagogiska program, du genomgår vid rehabilitering med konduktiv pedagogik, är inte enbart till för att bygga upp din muskelstyrka. Vi övar på att göra rörelserna medvetna och på det sättet bana väg för nya mönster i din hjärna, eller få din hjärna att minnas de kopplingar och mönster du hade innan skadan. Genom medvetenhet och övning påverkas din hjärna, och hittar dessa nygamla kopplingar och mönster. Det är ofta en arbetsam, men lustfylld upplevelse. Känslan av att kunna påverka sin situation ger ofta sidoeffekter och spinn off effekter på många områden.

   

Modern neurovetenskap

Att se stroke som ett inlärningsproblem, och insikten att hela hjärnan kan utvecklas och kan lära nytt livet igenom, ligger i linje med modern neurovetenskaplig forskning. Se gärna filmen Vården är CP, där Nobelpristagare Arvid Carlsson uttalar sig om hjärnans enorma plastiska förmåga att omformas och lära nytt. Han reflekterar också över sjukvårdens tröghet inför att använda sig av den moderna neurovetenskapen.

 

Forskning om konduktiv pedagogik för stroke

Birmingham City Universitet har tillsammans med National Institute of Conductive Education en universitetsutbildning till conductor-yrket. Där bedrivs också forskning på doktorsnivå.

 

Mellan 2009 – 2012 har det pågått ett forskningsprojekt för att utreda effekten av konduktiv pedagogik på strokepatienter. Denna forskning var beställd och finansierad av Birmingham stadsfullmäktige. 87 personer ingick i studien.

 

Sammanfattning av resultat

Rapporten visar att det finns starka indikatorer på att konduktiv pedagogik har haft en betydande inverkan på livskvaliteten efter stroke.

 

Det finns positiva, och statistiskt säkerställda, förändringar enligt utvärderingsinstrumentet ”Stroke Impact Scale” avseende styrka, handfunktion, dagliga aktiviteter, rörlighet, minne och logiskt tänkande. Statistisk signifikans hittades också avseende en minskning av depression genom utvärderingsinstrumentet ”HADS”. En positiv trend kunde också utläsas mot minskad ångest.

 

Rapporten menar att dessa resultat påvisar behovet av en systematisk holistisk rehabilitering, det vill säga konduktiv pedagogik, som samtidigt behandlar de fysiska och de psykiska symptomen efter stroke.

 

Resultaten av denna studie visar att efter endast 15 timmars intervention med konduktiv pedagogik, uppvisas kvantifierbara förändringar i livskvalitet, för personer som bedömts ha långvariga, kroniska tillstånd efter stroke.Studien visar också att dessa positiva förändringar fanns kvar, då gruppen åter undersöktes tre månader efter avslutad intervention.

 

Sammanfattningsvis skriver rapportförfattaren: Konduktiv pedagogik är en samhällsekonomisk kostnadseffektiv insats, för att stödja och hjälpa personer efter stroke. Förutom samhällsekonomiska fördelar ger detta naturligtvis även den enskilda individen en känsla av hopp och ofta till och med en längtan att fortsätta, för att försöka uppnå fler mål i livet, generellt.


Länk till hela rapporten: Rehabilitering genom konduktiv pedagogik

Scroll top