Engelska
Anmäl dig här

Fördjupning om stroke

Fördjupning om stroke och konduktiv pedagogik

Ett av de viktigaste målen för konduktiv pedagogik är att deltagarna, oavsett ålder, ska lära sig att utveckla sin lärandeförmåga. Genom välplanerade övningar bygger conductorn upp lärandeprocessen på nytt. Vi bryter ner den komplexa aktiviteten till delmål, där vi noggrant övar in utförandet av alla delmoment och därmed förbättrar den komplexa rörelsen. Vi arbetar med att förbättra koordinationen, takten i rörelserna, avslappning samt reflektion efter avslappning, rätt kroppshållning, finmotorik, skrivande, ADL funktioner. Vidare arbetar vi med att förbättra minnesfunktioner om det behövs, kommunikationsförmågan och förbättrar koncentrationen genom det komplexa programmet. Vårt mål är att vägleda deltagarna till att hitta tillbaka till sina förlorade funktioner samt att kunna återgå till en normal vardag och arbete.

 

Med konduktiv pedagogik arbetar conductorn med att lära deltagarna att lösa problem; att hitta lösningar till uppkomna funktionsnedsättningar som orsakats av stroke. Utöver att förbättra rörelseförmågan arbetar vi med att öka självständighet, självförtroende och social förmåga.

 

Den konduktiv pedagogiska rehabiliteringen utgår från att bryta ner en komplex aktivitet till små delmoment och öva in rörelser från det enkla till det mer komplexa. T.ex. anser vi att man inte enbart kan utföra så kallad "gå-träning” stående och gående, utan man måste öva in flera olika delar i en gående-process i liggande position, sittande position och sedan i stående position – allt för att senare kunna använda dessa rörelser i en förbättrad gå-funktion.

 

Alla deltagare deltar aktivt under den konduktiv pedagogiska rehabiliteringen och lär sig att använda de nya funktionerna i sin vardag. Conductorn lär den friska delen av hjärnan att ta över arbetet från det skadade området. Denna tanke stöds av dagens forskning om hjärnans plasticitet.

 

Många stroke-patienter berättar om utveckling med hjälp av konduktiv pedagogik trots att det har gått flera år sedan stroken inträffade.


Länk till forskning om konduktiv pedagogik och stroke: Rehabilitation through Conductive Education

Scroll top