Engelska
Anmäl dig här

Träningsgrupper

Konduktiv pedagogisk träning bedrivs oftast i små grupper. Gruppen är en viktig del av pedagogiken eftersom den fungerar som motivation (att kunna visa upp vad den tränande har lärt sig, uppmuntra varandra, applådera varandra etc.) och bidrar till en kognitiv och social utveckling. Gruppen ger dessutom möjlighet till social och kommunikativ utveckling genom att kunna respektera och kommunicera med varandra, vänta på sin tur etc. 


Interaktionerna i gruppen speglar vardagen och det sociala samspelet som samhället är uppbyggt av. Utöver detta finns det ett mervärde (för hela familjen)  i att träffa andra som är i samma situation. 


Move & Walk lägger mycket tid på att sätta samman bra grupper eftersom en noggrant väluppbyggd och dynamisk grupp ger stöd och motivation i utvecklingsprocessen. Därför är det nödvändigt att få information om den tränandes förmåga, hälsotillstånd och målsättning för att kunna hitta bästa passande grupp. Även om all träning sker i grupp utgår vi alltid från varje från individs behov. Varje grupp arbetar alltså efter ett ”unikt” program anpassat till den aktuella gruppen.


Läs mer om hur vi arbetar med barngrupper respektive vuxengrupper.


Scroll top