Engelska
Anmäl dig här

Barngrupper

Generellt om Konduktiv Pedagogik

Re/habilitering med KP sker vanligtvis intensivt i 4-veckorsperioder. Vi kan även erbjuda re/habilitering under två eller tre veckor, uppföljningsveckor och konsultationer. Re/habiliteringen bedrivs i grupp, två, tre eller fyra timmar, beroende på deltagarens förutsättningar och mål. Inför första dagen görs en målformulering och under första passet sker videofilmning. I slutet på varje period har var och en ett utvecklingssamtal och videofilmas på nytt. Efter avslutad period får var och en ett individuellt KP-program att ta med sig hem. Re/habiliteringen leds alltid av en svensktalande diplomerad conductor. Upplägget på träningsperioden kan variera något beroende på vilka krav olika landsting/regioner ställer i sina avtal. Läs mer om våra avtal.

 

Konduktiv Pedagogik i barngrupp

Det är alltid bra att få möjlighet att börja med konduktiv pedagogik så tidigt som möjligt. Redan vid en ålder av cirka 1 år kan de flesta börja med konduktiv pedagogisk re/habilitering. Till barn under 1 år kan vi ge råd och stöd till familjen med konsultationsträffar innan det är dags att starta med ordinarie re/habilitering med KP.

All KP för barn är inriktad på lek, sång och ramsor utefter barnens kognitiva nivå. Barn lär sig lättast att utföra olika moment genom de erfarenheter de får genom att leka. Programmen i barngrupperna anpassas till den förmåga och det utgångsläge som de individuella barnen har.

 

Varje grupp arbetar alltså efter ett ”unikt” program anpassat till den aktuella gruppen. Minst en vuxen (assistent eller förälder) skall aktivt delta under hela perioden. Det behöver inte vara samma person under alla fyra veckorna, utan många gånger kan det vara bra att låta flera personer runt barnet få sin egen erfarenhet och kunskap i vårt sätt att arbeta. I vissa fall kan det behövas mer än en person som deltar under re/habiliteringen och detta meddelas då i samband med inbjudan.

 

Efter avslutad re/habilitering

Efter avslutad period skickar vi skriftlig information till habiliteringen på hemorten, efter att vi fått skriftligt godkännande från deltagare/vårdnadshavaren.

 

Scroll top