Engelska
Anmäl dig här

Vuxengrupper

Generellt om Konduktiv Pedagogik

Re/habilitering med KP sker vanligtvis intensivt i 4-veckorsperioder. Vi kan även erbjuda re/habilitering under två eller tre veckor, uppföljningsveckor och konsultationer. Re/habiliteringen bedrivs i grupp, två, tre eller fyra timmar, beroende på deltagarens förutsättningar och mål. Inför första dagen görs en målformulering och under första passet sker videofilmning. I slutet på varje period har var och en ett utvecklingssamtal och videofilmas på nytt. Efter avslutad period får var och en ett individuellt KP-program att ta med sig hem. Re/habiliteringen leds alltid av en svensktalande diplomerad conductor. Upplägget på träningsperioden kan variera något beroende på vilka krav olika landsting/regioner ställer i sina avtal. Läs mer om våra avtal.

 

Konduktiv Pedagogik i vuxengrupp

Re/habilitering med KP i vuxengrupp skiljer sig helt naturligt från det sätt vi arbetar med barngrupperna. Här ligger fokus mer på vardagliga situationer, där den vuxne får erfarenhet av hur man ska lösa vissa situationer. Självklart anpassas re/habiliteringen efter varje enskild individs kognitiva nivå, och i vissa fall är det fortfarande leken som är den största motivationen.


Programmet läggs i stor omfattning upp i samråd mellan conductor, assistent och deltagaren, för att alla berörda ska känna sig delaktiga i upplägget. Alla deltagare behöver ha minst en medföljare (närstående eller assistent) närvarande vid re/habiliteringen. Vi meddelar i samband med inbjudan om det räcker med en person eller om det finns behov av flera. Det är viktigt att personer i deltagarens vardag ska få inblick i hur re/habiliteringen går till och hur de på bästa sätt kan hjälpa och stötta i vardagen. I varje grupp har vi en conductor som leder programmet och oftast en conductorassistent närvarande.

 

De vuxna har oftast en bättre/naturlig motivation och även andra mål och intressen än barnen. I vuxengruppen lär man sig att tänka på ett sätt som ska underlätta vardagssituationen. Tillsammans i gruppen arbetar vi också med hur vi ska agera och uppträda i olika situationer. Med erfarenhet av detta är det enklare att klara vardagslivet.

 

Efter avslutad period

Efter avslutad period skickar vi skriftlig information till habiliteringen på hemorten, efter att vi fått skriftligt godkännande från deltagaren.

Scroll top