Engelska

Grundsärskola och Gymnasiesärskola

Move & Walk Skola är en unik särskola som har ett unikt upplägg där Konduktiv Pedagogik, KP, har integrerats med läroplan och kursplaner. KP är ett helhetskoncept som är speciellt utformat för att utveckla motoriska, kognitiva, kommunikativa och sociala funktioner och färdigheter parallellt, inom alla fyra områden samtidigt. Genom den konduktiva pedagogikens holistiska synsätt och aktiva inlärning kan nya förmågor utvecklas vilket i sin tur leder till högre livskvalitet och ett så självständigt liv som möjligt.Konduktiv Pedagogik bygger till stor del på motivation kopplat till ett tydligt syfte. Inlärning sker genom aktiv motorisk, kognitiv, kommunikativ och social interaktion. Det har genom erfarenhet, vetenskapliga studier och utvärderingar visat sig vara nyckeln till lärande för vår elevgrupp. Genom att bejaka barnets motivation och ge den enskilde eleven den tid som han eller hon behöver, uppnår vi en optimal inlärningssituation. Eleverna arbetar utifrån sina egna förutsättningar och mål enligt läroplan och kursplaner. Skolans mål är att guida eleven mot ett självständigt liv fyllt med utveckling och lärande. Conductor, elev, vårdnadshavare och personliga assistenter har en nära dialog. Tillsammans skapas den individuella utvecklingsplanen med utgångspunkt från varje elevs individuella behov.Idag finns vi i Göteborg (grundsär- och gymnasiesärskola samt fritids/korttidstillsyn), i Malmö (grundsärskola och fritids/korttidstillsyn) och Solna (grundsär- och gymnasiesärskola samt fritids/korttidstillsyn). Välkommen med din ansökan!Broschyr Move & Walk Skola


Presentationsfilm

Move & Walk Skola har en viktig roll i att främja olika typer av kommunikation som passar för den enskilde eleven. Move & Walk Skola samarbetar bland annat med DART (kommunikations- och dataresurscenter) och SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten). All personal går regelbundet på kurser i AKK (alternativ och kompletterande kommunikation). Vi arbetar dagligen med elevernas kommunikationsförmåga och utreder olika möjligheter för dem att lära sig att uttrycka sig.

.