Engelska
Anmäl dig här

Move & Walk grundsärskola och träningsskola

 

Move & Walk Skola finns i Göteborg, Malmö och Solna, och är en grundsär- och träningsskola med årskurs 1 till 9 . Skolan genomsyras av det holistiska synsätt som är utmärkande för Konduktiv Pedagogik. Eleverna arbetar utifrån sina egna förutsättningar och mål efter den aktuella läroplanen. Skolans mål är att guida eleven mot ett självständigt liv fyllt med utveckling och lärande. Move & Walk Skola drivs i friskoleform, är godkänd av Skolinspektionen och är avgiftsfri för eleverna.
Scroll top