Engelska
Anmäl dig här

Gymnasiesärskola

 

Move & Walk Gymnasiesärskola finns i Göteborg och Solna. Vi är en (avgiftsfri) fristående gymnasiesärskola för ungdomar som har avslutat sina studier på grundsärskola eller träningsskola. Vi erbjuder Individuella programmet och arbetar med Konduktiv Pedagogik. Move & Walk Gymnasiesärskola har nyrenoverade, handikappanpassande lokaler i Göteborg och Solna, som är utformade efter elevernas behov.

Vi arbetar enligt den svenska läroplanen och kursplaner - samt för att eleverna, utifrån sina egna förutsättningar skall:       
- Öka självkänsla och självförtroende samt få insikt om den egna funktionsnedsättningen
- Känna att de är respekterade för den de är - och respektera andra      
- Öka förståelsen för varandras olikheter och utveckla empati
- Se sig själva som en egen individ som även är en viktig del av en grupp
- Få ett livsperspektiv och öka förståelsen för sin omvärld genom egna erfarenheter, känslor och tankar
- Förbättra sin kommunikation, genom att lyssna och uttrycka sin vilja och sina tankar på ett för individen adekvat sätt
- Utveckla sin nyfikenhet för omgivningen genom nya upplevelser samt få möjlighet att kunna ge uttryck åt sina känslor och sin kreativitet
- Utveckla alla kroppens sinnen genom fysisk aktivitet och få en positiv inställning till livet
- Utveckla ett sätt att tänka för att lösa svårigheter, vi kallar det ett lösningsfokuserat arbetssätt

Scroll top