Engelska
Anmäl dig här

Vår pedagogik

Konduktiv Pedagogik bygger till stor del på motivation kopplat till ett tydligt syfte. Det har genom erfarenhet, vetenskapliga studier och utvärderingar visat sig vara nyckeln till lärande för elever med neurologiska funktionsnedsättningar. Inlärning sker via fysisk, kognitiv, kommunikativ och social interaktion. Genom att bejaka barnets motivation och ge den enskilde eleven den tid han eller hon behöver, i såväl fysiska som kognitiva och kommunikativa situationer, uppnår vi en optimal inlärningssituation.

Vill du läsa mer om Konduktiv Pedagogik? Klicka här!

Scroll top