Göteborg

Om Move & Walk Daglig verksamhet i Göteborg

Move & Walk Daglig verksamhet är en av fyra verksamheter inom Move & Walk-koncernen. Daglig verksamhet är ett led i den kedjan vi byggt upp med grundsär- och gymnasiesärskola, för att kunna erbjuda kontinuitet och stöd för livslång aktivitet och lärande. Alla verksamheter har ett nära samarbete och utbyter kompetens och erfarenheter.

På Move & Walk Daglig verksamhet er­bjuder vi dig en långsiktig och meningsfull sysselsättning, baserad på aktiviteter som bidrar till personlig utveckling och ökad livskvalitet – ett mer självständigt liv.

Vi har följande inriktningar; aktivitet, upplevelse och arbete med Konduktiv Pedagogik (KP), det praktiska lärandet som är en övergripande metod för allas utveckling. Verksamheten bedrivs i våra lokaler på Lillhagsparken i Hisings Backa. Fastigheten ligger uppe på tillgänglighetsdatabasen och visar därmed mycket god tillgänglighet. Move & Walk Daglig Verksamhet är utrustad med hjälpmedel som uppfyller deltagarnas behov.

Hos oss är delaktighet samt gemenskap mycket viktigt. Vi arbetar därför tillsammans med alla våra kollegor/verksamheter på Move & Walk. Vi fikar, äter lunch och umgås ”över gränserna” och det inkluderande synsättet är någon som präglar oss alla. Vi vill ha kul på jobbet!

Tillstånd

Move & Walk Sverige AB fick tillstånd att bedriva Daglig Verksamhet den 30 september 2015.

Move & Walk Daglig Verksamhet har tillstånd att bedriva Daglig verksamhet med 10 platser i Göteborg.

Move & Walk Daglig verksamhet vänder sig till personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, med varaktiga funktionsnedsättningar och med utvecklingsstörning, autism, övriga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller som fått en betydande hjärnskada enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade 9§ 10 punkt (SFS 1993:387) enligt personkrets 1 och 2.

Öppettider

Move & Walk Daglig Verksamhet har öppet varje vardag kl. 7.00-17.00.

Lunch

Vi har 30 minuters lunchrast varje dag. Det finns möjlighet att köpa färdig lunch av oss. För deltagare på Move & Walk Daglig Verksamhet finns tillgång till specialkost för dig som behöver/önskar det. Deltagare betalar själva kostnaden för måltiden.

Det finns också möjlighet för deltagare som så önskar att värma egen medhavd lunch.