Vision, mission och värdeord

Vår vision, vår mission och våra värdeord kommunicerar vilka vi är och vad vi vill uppnå. De är inte bara ord på ett papper och det är inte bara vad vi säger som räknas. Det viktigaste är hur varje medarbetare hanterar olika situationer med andra medarbetare, våra kunder, elever och tränande. Det här dokumentet ligger till grund för hela vår verksamhet och säkerställer att vi alla arbetar mot vårt gemensamma mål; att ge fler människor med funktionsnedsättningar en chans att utmana sina förmågor och möjlighet att känna livsglädje och stolthet.

Vår Vision

är att skapa en bättre vardag och livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar.

Vår Mission

är att med konduktiv pedagogik, vårt unika kunnande och höga kompetens bland våra anställda förbättra livssituationen för kunder, elever och tränande i de olika verksamheterna.

Våra Värdeord

PROFESSIONALITET
Genom vår unika kunskap och kompetens möter vi människorna med respekt och integritet. Detta når vi genom att ha rätt person på rätt plats.

KVALITET
Hjärtat i vår verksamhet är vårt unika kunnande och vår höga kompetens inom konduktiv pedagogik. Vi har kunden i fokus och målet är att uppfylla kundens förväntningar om att nå bättre livskvalitet.

ENGAGEMANG
Vi upplever att vi är med och kan påverka utformningen av verksamheten. Vi har tydliga mål och vet vad som förväntas av oss i det dagliga arbetet.

GLÄDJE
Det är motiverande och glädjande att se våra kunders framsteg och hur deras livssituation förbättras genom konduktiv pedagogik. När vi får förtroendet från kunder, genom att de aktivt väljer oss, drivs vi till att arbeta mot ständig förbättring i vårt arbete.

ÄRLIGHET
Vi är tydliga och raka i vår kommunikation med varandra och våra kunder. Vi förskönar inte och vår verksamhet tål att granskas.

FRAMTIDSTRO
Vi ser möjligheter där andra ser svårigheter och skapar en framtidstro för våra kunder. Vi bidrar till större självständighet, självförtroende och högre egenvärde. Vi ser till alla människors lika värde och att alla människor har en utvecklingspotential.