ISO-certifiering

Move & Walk är sedan 2015 ISO-certifierade. Certifieringen är beviset på ett exemplariskt arbete med vårt systematiska kvalitetsarbete och det kvalitetsledningssystem som ligger till grund för vårt arbete.