Stockholm

Korttids

Korttidstillsyn beviljas av hemkommunen för barn över 12 år. Move & Walk korttidstillsyn är öppen mellan klockan 07.00 och 17.00. Move & Walk står för frukost mellan 7.30 och 8.30 och mellanmål vid 14.30.