Denna utbildning är en fristående kurs i Konduktiv Pedagogik för externa brukare och assistenter, det vill säga personer som ännu inte är kunder hos oss men som ändå vill ta till sig den konduktiva pedagogiken och erbjudan sin personliga assistenten att gå utbildningen.

Innehåll

  • Bakgrund och grundläggande teori kring Konduktiv Pedagogik
  • Vad ingår i utbildningen till att bli en conductor
  • Inlärningsprocessen
  • CP-skada
  • Jämförelse – personer med eller utan CP
  • Praktiska övningar/träning

Målsättning

Att få en grundläggande utbildning i Konduktiv pedagogik samt belysa konduktiv pedagogik ur ett helhetsperspektiv.

Föreläsare och utbildare är Gabor Borics, senior conductor på Move & Walk.

Tiden är förlagd till 6 timmar och priset är 19 995  kr, eventuella resekostnader tillkommer. Priset är ett fast pris för upp till max 6 deltagare per tillfälle. (Vid fler deltagare tillkommer en avgift med 4 000 kr per person. Vi rekommenderar ett lägre antal deltagare för att alla på bästa sätt ska kunna tillgodose sig av utbildningen.)

Kostnad och bokning av lokal och ev lunch/fika står beställaren för.

Det finns möjlighet att komma till Move & Walk Göteborg för utbildning. Då tillkommer kostnad för lokal 1000 kr, och lunch + fika med 150 kr per deltagare.

Observera att alla priser är exklusive moms.

För mer information vänligen kontakta:

Kajsa Dahlqvist,                                            Gabor Borics
Vice VD Move & Walk Sverige AB            Senior Conductor och Personlig conductor
Affärsområdeschef LSS                               Move & Walk Personlig Assistans
Tel: 031-757 01 95                                        Tel: 031-309 90 51
e-post: kajsa.dahlqvist@movewalk.se     e-post: gabor.borics@movewalk.se