TRÄNINGSVERKSAMHETEN I MALMÖ KAN KOMMA ATT LÄGGAS NER FR O M 2021

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne har i veckan fattat beslutet att avsluta avtalet med Move & Walk fr o m 2021 och inte fortsätta att erbjuda Konduktiv Pedagogik.

För mer information se pressmeddelandet nedan från Lars Mullback, som representerar patientgruppen

 

PRESSMEDDELANDE FRÅN LARS MULLBACK

40 st CP-skadade i Skåne tränar Konduktiv Pedagogik (KP) för att Regionens Habilitering inte har någon motsvarande träning att erbjuda. Nu vill förvaltningen lägga ner denna uppskattade verksamhet och beskriver det som en besparing för beslutande politiker. I själva verket blir det en fördyring för Regionen när patienterna tvingas åka till Göteborg för att få samma behandling på regionens bekostnad.

Tobias Olsson, Politisk sekreterare Miljöpartiet i Region Skåne, informerade patientgruppen om att Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Skåne just beslutat INTE upphandla KP.

Många andra regioner har KP-avtal, 4 veckor inklusive boende i Göteborg. Enligt nya patientlagen har de som bor i Skåne därför rätt att få behandlingen i Göteborg om Skåne säger upp sitt avtal om behandling på Move & Walk i Malmö. Region Skåne kommer enligt riksavtalet att få betala både träning och boende om verksamheten stoppas i Malmö. Att flytta behandlingen till Göteborg gör att det blir dubbla kostnaden per patient för Region Skåne. Dessutom förlorar Regionen helt kontrollen över avtalen, för kostnadstak och för hur många som åker.

Fråga
– Har aspekten att riksavtalet gäller beaktats inför beslutet?

Tobias Olsson svarade:
– Nej, det verkar inte ha beaktats överhuvudtaget. När jag frågade förvaltningen om detta tidigare i veckan verkade de inte känna till det, vilket ju är väldigt konstigt. Politikerna i nämnden, som tog beslutet, har ingen koll på det här, i alla fall inte som märks utåt. Det var heller inte något som de informerades om av förvaltningen.

– Vi vet att det här är en uppskattad metod hos många som deltar. Det visar de patientenkäter som gjorts. Vi vill veta vilken dialog som förts med brukarorganisationer och brukare och om Alliansstyret är berett att ompröva sitt beslut, säger Fredrik Hanell ledamot i regionfullmäktige och psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden för Miljöpartiet.

Denna försämring har inget med besparing att göra. Det är bara förvaltningen som vill ha bort en verksamhet som är dokumenterat bättre än deras egen, säger Tobias Olsson.

Bakgrund

Konduktiv Pedagogik (KP) är ett komplement till habiliteringen för neurologiskt skadade. En mycket liten patientgrupp, ofta mycket svårt skadade.

Sedan 1990-talet har Region Skåne upphandlat KP för att patientgruppen mycket starkt har efter-frågat det. Någon liknande behandling finns inte inom Regionens habilitering.
Flera gånger under 20 års tid har förvaltningen försökt att stoppa KP i Skåne. Men starka Regionråd har engagerat sig i frågan, lyssnat på målgruppen och sett igenom förvaltningens bristfälliga beslutsunderlag.

Nu har habiliteringsförvaltningen återigen vilselett lekmannapolitikerna och framställer förslaget om att sluta upphandla KP, som en besparing. Men i själva verket kommer en utebliven upphandling leda till avsevärt högre kostnader för Region Skåne. Träningen i Malmö läggs ner, men patienterna kommer ändå har rätt till behandlingen via andra regioners avtal. Skånes CP-skadade kommer få åka till Göteborg och träna. Regionen får boende och träning dubbelt så dyrt per patient mot att ha kvar verksamheten i Malmö.

Förvaltningen Habiliteringen i Skåne har under många år fått mycket hård forskarkritik, bland annat i doktorsavhandlingen Habilitering i fokus av Ulla Bohlin, dels för brister i den egna verksamheten, dels för deras (o)professionella sätt att hantera KP.

Lars Mullback

 

Läs pressmeddelandet från Tobias Olsson, Politisk sekreterare Miljöpartiet i Region Skåne

https://www.mynewsdesk.com/se/miljoepartiet-de-groena-i-skaane/pressreleases/mp-kritiskt-till-beslut-att-upphoera-med-konduktiv-pedagogik-2973999

Mer information och kontaktuppgifter från Lars Mullback

https://mullback.me/2020/02/21/chockbesked-i-skane-hab-vill-stanga-move-walk/

Arkiv

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet oktober 2021

Läs Nyhetsbrevet här DV Nyhetsbrev Okt 2021

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet Juli 2021

DV Nyhetsbrev Juli 2021

Conductive Education online during Summer Holidays

We arrange conductive training online in small groups with a trained Conductor. You and your child can learn how to play together in a developing…

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet maj 2021

DV Nyhetsbrev Maj 2021

Digitalt Öppet Hus Daglig Verksamhet i Göteborg & Solna

                        Har du beslut om DV eller skall du välja DV efter särgymnasium? Är…

Daglig verksamhet Nyhetsbrev december 2020

Läs hela nyhetsbrevet här Månadsbrev December 2020

Ny VD fr o m 1 Januari 2021

Efter 23 år lämnar jag nu över det operativa ansvaret till Kajsa Dahlqvist, som fr o m 1 januari 2021 tillträder som VD för Move…

ConductMe Academy

        ConductMe Academy gives you and your company the opportunity to be seen, present your lecture, poster or film you prepared for…

Daglig Verksamhets vintermarknad 2020

DV Produktkatalog Ht2020

Move & Walks grundare årets entreprenör i Västra Götaland

Pressrelease Nov 2020 Eoy

Vår Dagliga Verksamhet i Solna erbjuder en rolig & meningsfull sysselsättning!

DV Annons Nov 2020

Nu söker vi en ny kollega och samordnare till vårt team i Assistansen!

Till vår assistansverksamhet i Solna söker vi nu en Samordnare som skall fungera som kontaktperson till våra kunder och vara delaktig i arbetet med att…

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet

Månadsbrev DV September 2020

Move & Walks beslutsprocess och hantering av åtgärder p g a Covid-19 situationen under VT 2020 fick godkänt av Skolinspektionen

Efter granskning har Skolinspektionen beslutat följande: Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom det område som granskats. Skolinspektionen…

Ordinarie verksamhet på alla orter

Vi har efter samråd med skolläkare och smittskyddsläkare återgått till ordinarie verksamhet på alla orter. Daglig Verksamhet har öppnat igen efter semestern och alla är…