A MOVE & WALK CONDUCT–ONLINE PROJEKTJÉNEK BEMUTATÁSA 2018–2019

A bevezetésben olvasható a Svédországban működő Move & Walk konduktív pedagógiai centrum rövid szakmai összefoglalója. Ezt követően bemutatjuk a Conduct – online projektet az alapötlet megszületésétől kezdve a célképzésen keresztül egészen az első vizsgálat kivitelezéséig és elemzéséig.

Bevezetés:

A Move & Walk magántulajdonú intézmény Svédország legnagyobb konduktív neveléssel foglalkozó központja, mely jelenleg négy különböző területen fogadja és fejleszti a neurológiai eredetű mozgássérüléssel, valamint a halmozott sérüléssel élő gyermekeket és felnőtteket. A központ Göteborgban található, ezen kívül a Stockholm agglomerációjához tartozó Solna-ban valamint Malmö-ben találjuk a további egységeket. Az intézmény négy különböző szakmai gyakorlati területen nyújtja szolgáltatásait, melyek között szoros együttműködés és átjárhatóság valósul meg. Az intézmény tulajdonosainak üzleti célja, hogy elterjessze és széles körben elfogadtassa a konduktív nevelést a társadalom különböző szektoraiban, ezzel együtt elérhetővé tegyen minden eszközt és lehetséges tudást, melyek a komplex fejlesztéshez szükségesek.

Az első terület, a szakaszos konduktív nevelés 4 hetes konduktív fejlesztesi időszakra fogadja a családokat az 1997-es indulás óta.  Naponta 2-3-4 órában folynak a foglalkozások, ezt a szerződési feltételek valamint a gyermekek-felnőttek igényei szabályozzák. A négy hetes periódus elején és végén is egyéni konzultációkat tartunk a közös célképzés, a konduktív szemlélet kialakítása valamint az otthoni alkalmazás tudatosításának érdekében. A három városban jelenleg 8 konduktor tevékenykedik aktívan. Èvente 10 hónapban négyhetes periódus zajlik, közel 100 csoportos program keretében 300 résztvevővel.

A második nagy szervezeti egység a konduktív filozófián alapuló speciális általános iskola és gimnázium szintén mindhárom városban megtalálható. Iskolánk ötvözi a svédországi hivatalos speciális tantervet és követelményeit a konduktív nevelés lehetőségeivel. A három városban összesen közel 70 tanuló jár az iskoláinkba, ez a szám még tovább emelkedik a 2019 – 2020-as tanévtől. Jelenleg 17 konduktor tevékenykedik összesen, a csapathoz még három gyógypedagógus és több pedagógiai asszisztens is tartozik.

A harmadik terület a szociális ellátó rendszerbe integrálódott és személyi asszisztenseket foglalkoztat, valamint segíti az erre a szolgáltatásra jogosultakat minden adminisztrációs feladatban. Ennél az egységünknél 2 konduktor dolgozik, akiknek fő feladata, hogy a családok szemléletét formálják és a konduktív nevelést adaptálják az otthoni vagy iskolai környezetbe. Emellett elindult a személyi asszisztensként nálunk dolgozó segítők képzése, melynek leginkább lényeges tartalma a konduktív nevelés holisztikus szemléletének értelmezése és a konduktív facilitációk otthoni környezetben való alkalmazása.

A negyedik részleg, mely fiatal felnőttek munkavállalását biztosítja jelenleg Göteborg és környékén élőknek, a 2019. évben indul Solnában is. A különböző mozgássérüléssel és/vagy halmozott problémákkal élő fiatalok dolgozni járnak hozzánk, napirendjük azonban konduktív alapelveken nyugszik.  Ebben az egységben 2 konduktor kollégánk dolgozik pedagógiai asszisztens kollégákkal együtt.

A négy szakmai ágazatot saját belső technikai csoportok segítik a pénzügyi könyveléstől kezdve a konyhai szolgáltatásokon keresztül a modern információs technológiai feladatokig minden területen. (Nádasi Zs, Tudomány és Hivatás 2018/1 p: 49-56)

 

A Conduct – online projekt és az első vizsgálat bemutatása

Az alapgondolat több társadalmi tendencia megfigyeléséből született.

Egyrészt a jelenkori igények a re/habilitációt igenybevevők irányából, miszerint akkor és ott kívánnak fejlesztéshez jutni, ahol és amikor számukra a leginkább alkalmas. Emellett az otthonukhoz közel szeretnék a fejlesztést és elérhető akár azonnali támogatást, segítséget szeretnének kapni két fejlesztő periódus vagy alkalom között.

A másik megfigyelés, hogy a modern digitális technikák fejlődése lehetővé teszi a telekommunikációs kapcsolatfelvételt, online jelenlétet tulajdonképpen bármikor, valamint hogy ezen digitális eszközök használata a mindennapokban minden korosztály életében jelen van.

Harmadrészt – mint konduktív nevelési szolgáltatást nyújtó központ – gazdasági elemzéseink azt mutatták, hogy elveszíthetjük azon programjaink résztvevőit, ahol nem a számukra leginkább alkalmas helyen és időpontban tudunk fejlesztést biztosítani.

Célul tűztük ki, hogy megtalálunk egy digitális eszközökkel és online jelenléttel kivitelezhető szolgáltatási formát, mellyel továbbra is minőségi konduktív nevelési programokat kínálunk a hozzánk fordulók számára.

 

Az első vizsgálat menete

Az alapgondolat és a célképzés után megfogalmaztuk kérdéseinket, melyekre választ kerestünk.

 1. Hogyan változik a konduktív nevelési program folyamata amennyiben digitális online formában kivitelezett foglalkozást tervezünk? Mely elemek változnak majd meg? Hogyan változnak a pedagógiai tartalmak?
 2. Szükséges-e és milyen módon kell változtatni a konduktori kompetenciákon a digitális online formában kivitelezett program során? Mely konduktori kompetenciákat érdemes illetve szükséges megváltoztatni?
 3. Hogyan éli meg a konduktor a digitális online konduktív programot? Miben érzi hasonlónak, különbözőnek vagy épp ugyanolyannak az online programot?
 4. Hogyan éli meg a résztvevő és az őt facilitáló személy a digitális online konduktív programot? Miben érzik hasonlónak, különbözőnek vagy épp ugyanolyannak az online programot?
 5. Milyen eszközök szükségesek a digitális online program eredményes kivitelezéséhez?

 

Kezdésként feltételeztük, hogy a konduktor által szervezett es tervezett, majd digitális úton online vezetett konduktív nevelési programot is eredményesnek éli meg az otthonából a programba bekapcsolódó résztvevő.

A továbbiakban valószínűsítettük, hogy a konduktor által vezetett online konduktív nevelési foglalkozás sikeréhez adaptálni kell a hagyományos fejlesztő program előkészítését, tervezését, lebonyolitását, vezetési technikáit valamint az értékelés módjait is.

Elengedhetetlennek ítéltük a mindkét oldalon megfelelően működő technikai eszközrendszert.

Kétféle kérdőívet készítettünk el angol nyelven, az egyiket a vizsgálatban résztvevő konduktor kollégák, a másikat a programban résztvevők és otthoni segítőik töltötték ki minden alkalommal közvetlenül a foglalkozás után digitális úton. Emellett rövid, néhány kérdést tartalmazó interjút szerveztünk a programot vezető, valamint megfigyelő konduktor kollégákkal minden egyes próba alkalom után személyesen.

 

Tizennégy próba-foglalkozást szerveztünk meg 2018 májusa és augusztusa között. Az alkalmak szervezése, tervezése és a kivitelezés különböző technikai eszközökkel és különböző megvalósításban történt. A kezdetektől tudtuk, hogy szükség lesz egyéni programokra, mikor a konduktor csak egyetlen résztvevővel talalkozik az online program alatt, emellett teszteltük a következő variációkat is:

 • 2 résztvevő egy teremben – konduktor online vezeti a programot;
 • 2 résztvevő külön teremben – konduktor online vezeti a programot;
 • 1 résztvevő kapcsolódik a csoportos foglalkozáshoz online, miközben a konduktor a csoporttal egy helyiségben tartózkodik.

A vizsgálatban a Move & Walk szakemberei közül 4 senior konduktor, 5 konduktor, 3 pedagógiai asszisztens, valamint 2 helyi technikai munkatárs vett részt. A csoportos és egyéni programok 5 konduktív nevelést jól ismerő (3 gyermek es 2 felnőtt) közreműködő bevonásával folytak. Még konduktív nevelési programban korábban soha részt nem vevő kollégánk is kipróbalta az ”online irányított” szerepet, hogy véleményével segítse munkánkat.

A tizennégy alkalom során változtattunk a vezető konduktor és a a facilitáló személyén is. Tettük ezt egyrészt annak érdekében, hogy több személyes és szakmai véleményt ismerhessünk meg, másrészt hogy a résztvevő közelebbi ismerete illetve nem ismerete tovább szélesítse a kérdésekre kapott válaszok spektrumát.

Egy-egy alkalom maximum 40 percig tartott és követte a klasszikus konduktív foglalkozások menetét mind az egyéni és a csoportos variációkban is. Minden egyes alkalomról videofelvétel is készült, melyet csak az elemző munka során használtunk fel.

Az élményelemzések már július elején elkezdődtek, a kérdőívek összesítése szeptemberben, majd elemzésük október hónapban történt meg. Az első belső használatra készített összefoglalás 2018 novemberében készült el.

A következőkben bemutatjuk az élményelemzések és a kérdőívek összefoglaló elemzését.

 

Az élményelemzések összefoglalása

Mind a tizennégy próba-foglalkozás után alkalmat biztosítottunk a vezető, a facilitáló és a megfigyelő kollégák számára, hogy kérdésekre válaszolva szóban mondják el élményeiket. Az elmondottakat jegyzőkönyvben rögzítettük. Átlagosan 7 kolléga volt jelen ezeken a beszélgetéseken, így az alábbi összegzést közel 100 élmény és vélemény megfogalmazását követően készítettük el. Az elemzés során csoportosítottuk a hasonló és különböző élmények megfogalmazását, majd a már ismert kódok alapján témák szerint szerkesztettük.

 

A program előkészítése

A kollégák válaszai alapján feltétlenül érdemes megszervezni és lebonyolítani egy online felmérést még abban az esetben is, ha a résztvevő család korábban részt vett hagyományos keretek közötti konduktív fejlesztő programon. Ekkor lehet egyeztetni célokat, előzetes programot, eszközöket és a technikai eszközök tesztelése is megtörténhet.

Szükséges továbbá egy másik alkalommal a programhoz szükséges eszközöket egyeztetni: kezdve az otthoni helyszín kiválasztásával, a bútorok berendezésével vagy áthelyezésével annak érdekében, hogy minden zavaró tényezőt kizárhassunk a későbbi foglalkozás során ideértve akár a szembesütő napfényt is.

Fontos pontosítani, hogy a program alatt mely játékeszközöket fogjuk használni gyermekek esetén illetve mivel lehet helyettesíteni rövid vagy hosszú pálcát, babzsákot, olyan eszközöket, melyeket a résztvevő jól ismer korábbi tapasztalatai alapján.

Közvetlenül az online program előtt is érdemes lebonyolítani egy konzultációt, mikor a program általános egyeztetése után néhány aktuális programelemet átbeszélünk a programba bekapcsolódokkal. Ezek közül a legfontosabb a pozicionálás, ami azt pontosítja, hogy a programvezető a fekvő, ülő vagy álló helyzetekben stb mely oldalról, mely pozicióban szeretné látni a résztvevőt.

Több esetben is szükséges egy konkrét testrészre ráközelíteni, amennyiben ez lehetséges, így a programvezető a lehető legpontosabb megfigyelés után a leginkább pontos instrukciót tudja adni mind a résztvevő mind az őt segítő számára.

 

A technikai eszközök biztosítása

Az online programban való részvétel feltétele, hogy legyen vezetékes internetkapcsolat, amennyiben ez nem megoldható, akkor jól működő wi-fi. Okvetlenül szükséges előre egyeztetni, hogy mely technikai eszközt fogja az otthonából bejelentkező résztvevő használni. (pld: laptop, tablet, iPad stb. vagy kinti helyszín esetén mobiltelefon)

A vizsgálat során vitathatatlanná vált, hogy más megoldásokat rejt a laptop, egy tablet vagy egy telefonos bejelentkezés. Az eltérő eszközön más méretű lesz a kép, és a láthatóság különbözősége miatt változhat a program dinamikája is. Előfordult, hogy közelebb kellett hozni egy mobiltelefont a jobb láthatóság érdekében, ez azonban időt vitt el, a résztvevőt magára kellett hagyni, ami szintén nem szerencsés bizonyos poziciókban.

Egyértelműen kiderült az is, hogy más technikai eszközt kell használni abban az esetben, mikor egy itteni csoportba kapcsolódik az otthonából valaki, hiszen ekkor a vezető konduktor a teremben mozog, így rögzített mikrofon és fülhallgató szükséges. Más esetben, mikor a programot helyből irányító kolléga egyedül és egy helyben van, elégséges a hagyományos eszközbe beépített mikrofon is még a több helyszínről való bejelentkezés esetén is.

További technikai tesztek szükségesek ahhoz, hogy amennyiben több szereplő is bejelentkezik egy időben, a vezető a képernyőn egyforma méretben láthasson mindenkit.

Biztosra vehető, hogy szükséges legalább egy alkalommal kipróbálni az eszközöket megfelelő láthatóság, hallhatóság és pozicionálás érdekében.

 

A program tervezésének és kivitelezésének folyamata

A konduktor munkatársak mind egyetértettek abban, hogy az online programban való részvétel egy tanulási folyamatként fogható fel mind a programvezető, mind az otthonából bejelentkező(k) számára. A programot vezető konduktornak egy teljesen új közegben kell megszervezni, megtervezni, kivitelezni, majd értékelni a programot. A résztvevő számára pedig szintén egy ismeretlen új helyzet, hiszen akár egyéni, akár csoportos programban való részvétel esetén a konduktor illetve a többi csoporttárs csak képernyőn keresztül látható és hallható, maga a foglalkozás az otthoni térben történik.

Előre eldönteni, hogy milyen arányban lesz az új feladat-tanulás rész, mennyi az ismert feladatok új helyzetben rész illetve az alkalmazás.

 • Cél-feladat-megoldási mód kimondása!
 • Cél- és megoldási mód orientáltak maradjunk, a feladatpontosítás ezzel együtt szükséges.
 • Az első pár alkalommal domináns lesz/lehet az instrukciók, megelőzések, ismetlések alkalmával a facilitációs technikak csiszolása stb, a későbbiekben inkább lehet hagyományosabb feladatsorvezetési stílus is.
 • Szociális előkészítés szükséges! Motiváció a résztvevő számára! Közös kezdés, hogy a csoporttagok tudjanak egymásról.
 • Tanulási folyamat az online-t ”megszokni” is!
 • A feladatok bemutatása akkor szükséges, amikor a résztvevő vagy a facilitáló uj vagy a feladat maga új. Ismétlés: szabad és szükséges, akár kiegészítő instrukcióval is.
 • Pozicionálás: A konduktor vezetőnek látnia kell az egész ”testet”, valamint amennyiben több résztvevő is van, akkor úgy helyezkedni, hogy lássa a vele egy szobában levőt is és az otthonából bejelentkezőt is. (Amikor itt van 1 gyerek es otthon egy gyerek, akkor jobb őket ”egymás mellé” tenni)
 • Apróbb részleteknél pld arcmimika, közelebb kell vinni a kamerás eszközt.
 • A vezető a domináns, csak az alkalmazáskor adja át a főszerepet.
 • A facilitaló asszisztens tanítása: instrukciókat kell adni a célképzéstől a megelőzésen át az intendálásig. Közelebb jönni a kamerához és csak a facilitációs technikát bemutatni, majd ellenőrizni, hogy érti-e az adott segítő és résztvevő.
 • A manuális facilitációt és az intendálási technikákat kell leginkább változtatni. 3 szempont függvényében valtoztassunk: a technika, mentális életkor és domináns szerep a vezető és a facilitáló között.
 • Intendálás: legyen éneklés? Ha szükséges az éneklés, akkor el kell dönteni, hogy ki fog énekelni. Akár mindketten is lehet, csak más-más szerepben. Fontos döntés, hogy a dal intendálás vagy hangulati elem lesz, pld egy akciódal.
 • Feedback: Természetesen szükséges a résztvevők és a segitők felé pld. dicséretet adni, emellett meg kell kérdezni a facilitálót, hogy érti-e a célt/feladatot/megoldást.
 • A program dinamikájának megőrzése érdekében fontos a kiindulóhelyzetek és az elért helyzetek megtartása még játékszituációban is.
 • Az egyéni program kivitelezése tűnik a legegyszerűbbnek, de természetesen lehetséges több helyszín bevonása is.
 • 3 helyszín esetében pld: a vezető helyben 3 résztvevővel, második helyszín 3 résztvevő, harmadik helyszín is 3 résztvevő illetve egy másik variáció 3 helyszínnel: a vezető egyedül, második helyszín 1 fő, harmadik helyszín 2 fő.
 • A szociális összekapcsolás lehetséges! Attól függ, hogy célunk-e hogy a résztvevők lássák egymást és “hagyományos” csoportként működjenek együtt vagy csupán érzékeljék egymást és pld visszajelzést adjanak a vezetőnek vagy meghallgatják egymásról a vezető értékelését.
 • Lehetséges a vezetőnek egyszerre 3 helyszínt látni! A saját termében levőket és a másik két helyszíni résztvevőket is, sőt a résztvevők is láthatják egymást. Mindig muszáj a foglalkozás előtt kipróbálni.
 • Az iPad és a telefon képernyője rendkívül kicsi, újabb pozicionálás probá voltak szükségesek: teljes alló testhez távolabb kell menni, finommanipulációhoz közelebb menni a kamerához. Esetlegesen telefont és iPadet TV-hez kötni az otthonukban. (melyiken lesz a kamera?)
 • Vezetői észrevételek: nagy kulönbség, hogy a konduktív nevelést jól-jobban ismerő résztvevőről van-e szó avagy kevesebb tapasztalattal rendelkező résztvevő vagy segítő vesz részt.
 • Az alkalmak ismetlésekor csökkenhet a megelőzések, instrukciók mennyisége pont úgy, mint a hagyományos nevelési folyamatban.

 

A program szervezői-tervezői és vezetését elemző kérdőívet 14 kolléga töltötte ki. A facilitálói/segítői kérdőívet 26 fő, a résztvevői kérdésekre 2+4 fő válaszolt.

A kérdőívek elemzése: Minden vezető és facilitáló kolléga kitöltötte a kérdőívet a foglalkozások után, ezen kívül 1 felnőtt résztvevő is a saját élményeiről. Megfigyelő kollegák is leírták a vélemenyüket a kérdőívben szereplő kérdések alapján. Ezek összegzését fogalmaztuk itt meg.

 

A PROGRAMOT VEZETŐK VÀLASZAINAK ÖSSZEGZÈSE

 • Célválasztásban a kollégák mind a csoportnak és egyéneknek ugyanazokat a célokat valasztották, mintha hagyományos körülmények között történt volna a fejlesztő program. A célok elérése között többen megjegyzik, hogy az aktivitást legtöbbször elérték a csoporttal/gyermekkel, azonban a pontos kivitelezés sokszor elmaradt. A kommunikáció és szociális képességek fejlesztésével kapcsolatos célok részben valósultak meg, a gyermekek számára először ismeretlen ”virtuális” kapcsolatteremtés időveszteséget okozott.
 • Programtervezésben 1 kivetélevel ugyanazt a programot tervezték meg, mintha helyben vezettek volna. Aki részben mást tervezett, kipróbalt más feladatot is, amely új volt a gyermek számára.
 • Feladatválasztásban a többség ugyanazokat választotta, 2 többségében ugyanazokat, 3-an részben ugyanazokat. Mivel a program egy rövid részlete csupán a hagyományos 2-3-4 óras programnak, ezért választottak más, esetenként kevesebb feladatot a kollegák.
 • Másik ok a feladatok felcserelésének illetve kihagyásának, néha megváltoztatásának, hogy a résztvevő gyermek figyelme, koncentrációja ebben az új helyzetben más volt.
 • Egyéni megoldásmódok alkalmazása esetében a változtatás oka szintén a vezetőre figyelés hiánya, az új helyzethez való alkalmazkodás ideje illetve a magyarázat módjának változtatása volt.
 • Más egyéni megoldást is választottak a kollegák, mikor a résztvevő melletti segítő új volt, a facilitáló tanítása is lassította és változtatta az egyéni megoldásmódok változatosságát.
 • A facilitáló kollégák hagyományostól eltérő irányítását 13 alkalommal írták le a kollegák, az indirekt es direkt kommunikáció arányának megváltoztatásat minden kolléga megjelölte. Kiváltó okkent leírták, hogy a gyermek nehezen fókuszált a TV-re, iPadre stb, azonban a közvetlenül mellette levő felnőttre könnyebben figyeltek. Más ok volt, mikor a segítő nem ismerte a gyermeket, így részletesebb/konkrétabb/még inkább direkt információra volt szüksegük. Többen alkalmazták, hogy magukon mutatták meg a megfelelőnek gondolt manuális facilitációt és ezt probálta ki a segítő a gyermekkel.
 • A résztvevő számára 1 kivételével a hagyományos környezet ugyanolyan élményt nyújthatott, mint maskor, a vezető kolléga ennek ismeretében tudta előkészíteni a foglalkozást.
 • Az eszközválasztással mindenki elégedett volt, bár egy kivétellel ”hagyományos terepen” zajlott a program.
 • A megfigyelést a kollégák nagy többsége hasonlónak ítélte, mint hagyományos környezetben. Eltérőnek írták le, hogy a ”távolság” miatt nem látták jól pld a gyermek arckifejezését, finommanipulációs megoldásokat, illetve a segitő pozicionálását is irányítani kellett. Probálták a digitális eszközt közelebbre tenni/vinni magukhoz illetve a résztvevőhöz.
 • A csoport/egyén áttekintésével”, láthatóságával a digitális eszköz segitségével a többség elégedett volt, azonban több esetben is változtatni kellett az eszköz helyzetén a programon vagy akár feladatokon belül is.
 • A vezetési stílus tekintetében a kollégák leírják, hogy az eleinte idegen környezetben (nincs vele/mellette a gyermek) hangosabban beszéltek, több nonverbális kommunikációs elemet használtak, pld testbeszéd, erőteljes gesztikuláció, jelek stb. Leírják, hogy kiprobálták azt is, hogy átadják a vezető szerepet a segítő és egyben a résztvevő mellett helyben ott tartozkodó kollégának, bár ez leginkább csak az egyéni programoknak alkalmazták. Ezen kívül említik, hogy a gyermekek számára volt nehéz értelmezni, hogy ki beszél, ki énekel, ki adja az instrukciót, hiszen a vezető nincs a közelükben.
 • A dallamos ritmikus intendálás alkalmazásakor leírják a kollégák, hogy többször érdemesnek ítelték átadni a vezető éneklés szerepét a helyben segítőnek a gyermek sikere erdekében.
 • A visszajelzések tekintetében többen használták a segítők támogatását, hiszen a digitális eszközön keresztül kevésbé látták a jó, helyes megoldást. Volt aki többször részesítette előnyben az önertekelést, mint a hagyományos foglalkozások alkalmával.
 • A technikai hátter leírásakor többen említik, hogy a hang és a látvány biztosítása akadozott. Többszöri probálkozás után vált biztossá a helyes elhelyezés (látható legyen az egész test vagy éppen csak a felsőtest az asztal mögött, arcmimika stb).

 

A PROGRAMOT FACILITALÒK VÀLASZAINAK VIZSGÀLATA

 • A kitöltők között vannak konduktorok, pedagógiai asszisztensek illetve személyi asszisztensek (2) is. Vannak, akik valóban a résztvevő mellett facilitáltak és vannak, akik megfigyelés után töltöttek ki.
 • 1 fő nem használ a mindennapokban digitális eszközöket napi szinten.
 • A vezető céljait nem minden esetben értettek, azonban vélemenyük szerint a gyermek minden esetben elérte a motoros célokat. Szükségét érezték volna a célok verbális megfogalmazásának ebben az új helyzetben.
 • Megoszló a vélemény arról, hogy míg hagyományos helyzetben a facilitáló szerepe jól ismert, ebben az új helyzetben nem tudták igazán, hogyan is segítenek leginkább jól. A gyermek figyelmét a vezetőre irányították (mint hagyományos szerepben legtöbbször), azonban a gyermek figyelmét nem minden esetben kötötte le a képernyőn, iPaden vagy telefonon látható vezető konduktor.
 • A feladatok többségét ismerték, az új feladatokhoz több instrukciót (célmeghatarozást) igényeltek volna.
 • Az ismert egyéni megoldásmódok kivitelezésevel és alkalmazásával nem volt gondjuk a segitő kollégáknak, azonban mikor a vezető új feladatot illetve az ehhez tartozó új megoldasi módot javasolt, elbizonytalanodtak, hiszen a vezető “tavol” volt és csak verbális úton tudtak kommunikálni, ezzel viszont a program dinamikája kibillenhetett.
 • A programhoz tartozó eszközök mind rendelkezésre álltak. Az otthonában megvalósuló program asszisztense is felkészült az előre egyeztetett eszközök hasznalátát illetően, azonban a nem tervezett vagy új megoldásmódot igénylő eszköz nem állt rendelkezésre. Az eszközöket biztonságosan tudták használni, adott esetben a vezető konkrét instrukciót adott a használattal kapcsolatban vagy többször megmutatta.
 • A vezetőre figyelés altalánosságban jól ment, azonban amíg a hagyományos esetben a vezető változtatja a helyét a teremben, hallani és érzékelni lehet az instrukciókat, oda tud nyúlni, testtbeszeddel is jelezni, a digitális vezető esetében mindig rá kellett nézni és tekintettel végig követni, hiszen 1 helyben volt illetve a hangminőség sokszor akadozott. Emiatt a gyermeket többször “túlfacilitálták”, hiszen pld talajon ülő helyzetben manuálisan fogták, amíg a vezetőre kellett nézni és végighallgatni. (miközben a gyermek egyensúlyát képes megtartani, azonban eldőlés ellen nem minden esetben képes védekezni) Az ismétlő alkalmak során már csökkent ez a frusztráció, képes volt a segítő kolléga állandó szemkontaktus nélkül is hallani, érteni az online vezetőt.
 • A vezető távolsága ellenére biztonságban érezték magukat a facilitálók.
 • A technikai javulás minden alkalommal érződött, ahogy a hang tisztult és erősödött, a kollégák könnyebbnek élték meg a feladatot.
 • A különböző digitális eszközök növekvő mérete segítette a gyermekek koncentrációját. Nagyobb képernyőn jobban es könnyebben láttak a vezetőt. Ennek ellenére pld a mobiltelefonon látszódó kolléga is tudott a sokadik alkalommal konkrét instrukciókat adni, melyet a gyermek és a facilitáló önállóan megoldott, a vezető kolléga inkább kontroll szerepben maradt.
 • A technikai nehézségek ellenére minden program aktív részvétellel zajlott, a résztvevők számára a program minden esetben hasznos volt!
 • A facilitáló asszisztensek leírják, hogy időt nyertek azzal, hogy nem kellett ideutazni így, hogy az otthonukban vettek részt konduktív programon.

 

A PROGRAMON RÈSZTVEVŐK VÀLASZAINAK VIZSGÁLATA

 • A digitális eszközön keresztül vezető konduktor által megadott feladatokat értették, ismerték.
 • A konduktorral pont úgy élték meg a kommunikációt, mint hagyományos esetben.
 • A digitális program során is eredményesek voltak, hasznosnak élték meg a programot.
 • A program során használt eszközöket otthonukban is biztonságban hasznalták, bár volt olyan eszköz, amit a konduktor eredmenyesebbnek talált volna, azonban otthon nem volt, illetve nem volt előkészítve.
 • Kiemelik, hogy így több emberhez tud eljutni a konduktív program, illetve számukra is több idő jut más típusú tevékenységre, hiszen nem kell utazni, hiszen az otthonukban maradhatnak.
 • Emellett leírják, hogy hiányzott a csoport (1-to-1 program volt)
 • Megjegyzik, hogy ezzel a programmal csökkenhet a konduktor fizikális terhelése is.
 • Megállapítják, hogy így nincs lehetőség manuális korrekcióra a konduktor által.
 • A KN-t korábban nem próbálók is kiemelik, hogy a pontos instrukció mellett biztonságban érezték magukat, egyértelmű volt, hogy mit kell tenniük, a hogyanok voltak néha tisztázatlanok. Csoport lévén nem mertek visszakérdezni, mert ezzel a másik digitális eszközön bejelentkezőket zavarhattak volna.

 

Összefoglalás

Mind az ötletgazdák, mind a program előkészítésében és kivitelezésében résztvevő kollégák egyöntetű véleménye, hogy a Conduct – Online projekt első próbaszakasza eredményes volt.

Izgalmas kihívásnak tűnt, hogy az eddig megszokott és ismert, jól bevált körulmenyektől több szinten eltérő program tervezésében es kivitelezésében vegyenek reszt.

Egybehangzó vélemény, hogy a technikai feltélek tökéletesítése nélkül nem lesz jó élmény sem a vezető konduktornak, sem a segítőnek és résztvevőnek az online program. Ha mind az adó és vevő oldalán jó hang- és képminőséggel rendelkezünk, megvan az alap a kiváló kapcsolatfelvételre az egész program időtartama alatt.

Már vizsgáljuk és hamarosan bizonyítjuk, hogy a konduktív nevelés ezen adaptált formájában a konduktor online jelenléte mellett is megvalósul a teljes képességstruktúra fejlesztése. Elemezzük a digitális módon is használható facilitációs eszközrendszert valamint ajánlásokat fogalmazunk meg arra vonatkozóan, hogy milyen módon érdemes használni a különböző formákat.

Végezetül a conduct – online mint koncepció szakmai érveinek felsorakoztatása következik majd, kitérve a konduktív nevelés adaptív formájának definiálására, a konduktori kompetenciák transzformálásának szükségességére, valamint üzleti érvek és ellenérvek prezentálására.

Arkiv

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet november 2022

DV Nyhetsbrev Nov 2022

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet oktober 2022

DV Nyhetsbrev Okt 2022

Vi öppnar gymnasiesärskola i Malmö

Nu har vi äntligen fått möjligheten att erbjuda alla elever i och omkring Malmö att fortsätta sin studiegång hos oss ända upp till årskurs 4…

Nyhetsbrev september Daglig Verksamhet

DV Nyhetsbrev Sept 2022

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet juni 2022

DV Nyhetsbrev Juni 2022

Träningstips inför Specialvarvet 2022

Specialvarvet är ett fantastiskt lopp att vara en del av, och är otrolig prestation att genomföra. Det är viktigt att förbereda sig på bästa sätt,…

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet maj 2022

DV Nyhetsbrev Maj 2022

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet april 2022

DV Nyhetsbrev April 2022

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet mars 2022

DV Nyhetsbrev Mars 2022

Nyhetsbrev från Daglig verksamhet

DV Nyhetsbrev Feb 2022

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet oktober 2021

Läs Nyhetsbrevet här DV Nyhetsbrev Okt 2021

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet Juli 2021

DV Nyhetsbrev Juli 2021

Conductive Education online during Summer Holidays

We arrange conductive training online in small groups with a trained Conductor. You and your child can learn how to play together in a developing…

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet maj 2021

DV Nyhetsbrev Maj 2021

Digitalt Öppet Hus Daglig Verksamhet i Göteborg & Solna

                        Har du beslut om DV eller skall du välja DV efter särgymnasium? Är…