Conduct-Online

 

CONDUCT-ONLINE – DIGITAL PLATTFORM

Ett komplement till den ordinarie träningen

 

Samhället förändras genom den digitalisering vi bevittnar. Vi köper allt fler saker online och vi vill få tillgång till de varor eller tjänster vi vill ha så fort det bara går. Denna samhällsförändring påverkar förväntningarna om hur vård, utbildning och även rehabiliteringstjänster levereras. Vi har förstått att det finns ett behov av att utveckla vår verksamhet och möta våra kunder på nya sätt.

Många vill ha tillgång till vår kompetens och träningsmöjligheter oftare, men har svårigheter att resa till våra träningsverksamheter. Vår nya digitala lösning gör det möjligt att kunna upprätthålla utvecklingsresultaten mellan de intensiva träningsperioderna utan att behöva missa skolan eller ta ledigt från arbetet.

Genom säker videouppkoppling öppnar vi tillgängligheten till träningsgrupperna, eller vid behov, genom direktlänk med din Conductor, kan vi leverera träningsprogrammet till ditt vardagsrum, skola eller där det passar dig bäst.

Under en lång period har vi tillsammans med kollegor på NICE (Centre for Movement Disorders- Birmingham, UK) och CLC (Conductive Learning Center – Grand Rapids, USA) diskuterat hur vi Conductorer skall forma våra pedagogiska verktyg för att kunna genomföra träningsprogrammet online.  Vi har genomfört flera tester och identifierat vilka anpassningar vi behöver göra för att kunna leverera den kvalitén av det Konduktivta Pedagogiska program våra kunder är vana vid.

Naturligtvis kan den digitala träningen inte ersätta den träningen som genomförs ”live”, men vi ser den som ett komplement till det.

För mer information – kontakta Tünde Fazekas tunde.fazekas@movewalk.se

Arkiv

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet oktober 2021

Läs Nyhetsbrevet här DV Nyhetsbrev Okt 2021

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet Juli 2021

DV Nyhetsbrev Juli 2021

Conductive Education online during Summer Holidays

We arrange conductive training online in small groups with a trained Conductor. You and your child can learn how to play together in a developing…

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet maj 2021

DV Nyhetsbrev Maj 2021

Digitalt Öppet Hus Daglig Verksamhet i Göteborg & Solna

                        Har du beslut om DV eller skall du välja DV efter särgymnasium? Är…

Daglig verksamhet Nyhetsbrev december 2020

Läs hela nyhetsbrevet här Månadsbrev December 2020

Ny VD fr o m 1 Januari 2021

Efter 23 år lämnar jag nu över det operativa ansvaret till Kajsa Dahlqvist, som fr o m 1 januari 2021 tillträder som VD för Move…

ConductMe Academy

        ConductMe Academy gives you and your company the opportunity to be seen, present your lecture, poster or film you prepared for…

Daglig Verksamhets vintermarknad 2020

DV Produktkatalog Ht2020

Move & Walks grundare årets entreprenör i Västra Götaland

Pressrelease Nov 2020 Eoy

Vår Dagliga Verksamhet i Solna erbjuder en rolig & meningsfull sysselsättning!

DV Annons Nov 2020

Nu söker vi en ny kollega och samordnare till vårt team i Assistansen!

Till vår assistansverksamhet i Solna söker vi nu en Samordnare som skall fungera som kontaktperson till våra kunder och vara delaktig i arbetet med att…

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet

Månadsbrev DV September 2020

Move & Walks beslutsprocess och hantering av åtgärder p g a Covid-19 situationen under VT 2020 fick godkänt av Skolinspektionen

Efter granskning har Skolinspektionen beslutat följande: Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom det område som granskats. Skolinspektionen…

Ordinarie verksamhet på alla orter

Vi har efter samråd med skolläkare och smittskyddsläkare återgått till ordinarie verksamhet på alla orter. Daglig Verksamhet har öppnat igen efter semestern och alla är…