Conduct-Online

Move & Walk Conduct Online

Med digitalisering har hela samhällets behov av tillgänglighet av tjänster förändrats och Move & Walk arbetar ständigt för att kunna hitta lösningar för att kunna bemöta detta.

Vår förhoppning är denna möjlighet till träning kanske kan spara tid, minska resekostnader, att föräldrarna slipper vara så mycket borta från jobbet, att barnen kan vara med mer i skolan etc.

Vetenskapliga tidskrifter och publikationer styrker att telerehabilitation (Conduct Online) uppfyller alla krav för att den ska kallas konduktiv pedagogik (KP).

Vi har gjort en testperiod med träningspass där kunderna fick lämna en utvärdering efteråt och vi fick bl a följande kommentarer:

  • Deltagarna och företaget upplever att den första testperioden av Conduct Online lyckades
  • Det var en rolig utmaning att utföra programmet på ett annorlunda sätt som skiljer väldigt från det som de flesta är vana vid

I augusti 2019 kommer vi att lansera Conduct-Online men du kan redan nu kontakta Tünde Fazekas tunde.fazekas@movewalk.se för mer information.

Arkiv

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet Juli 2021

DV Nyhetsbrev Juli 2021

Conductive Education online during Summer Holidays

We arrange conductive training online in small groups with a trained Conductor. You and your child can learn how to play together in a developing…

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet maj 2021

DV Nyhetsbrev Maj 2021

Digitalt Öppet Hus Daglig Verksamhet i Göteborg & Solna

                        Har du beslut om DV eller skall du välja DV efter särgymnasium? Är…

Daglig verksamhet Nyhetsbrev december 2020

Läs hela nyhetsbrevet här Månadsbrev December 2020

Ny VD fr o m 1 Januari 2021

Efter 23 år lämnar jag nu över det operativa ansvaret till Kajsa Dahlqvist, som fr o m 1 januari 2021 tillträder som VD för Move…

ConductMe Academy

        ConductMe Academy gives you and your company the opportunity to be seen, present your lecture, poster or film you prepared for…

Daglig Verksamhets vintermarknad 2020

DV Produktkatalog Ht2020

Move & Walks grundare årets entreprenör i Västra Götaland

Pressrelease Nov 2020 Eoy

Vår Dagliga Verksamhet i Solna erbjuder en rolig & meningsfull sysselsättning!

DV Annons Nov 2020

Nu söker vi en ny kollega och samordnare till vårt team i Assistansen!

Till vår assistansverksamhet i Solna söker vi nu en Samordnare som skall fungera som kontaktperson till våra kunder och vara delaktig i arbetet med att…

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet

Månadsbrev DV September 2020

Move & Walks beslutsprocess och hantering av åtgärder p g a Covid-19 situationen under VT 2020 fick godkänt av Skolinspektionen

Efter granskning har Skolinspektionen beslutat följande: Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom det område som granskats. Skolinspektionen…

Ordinarie verksamhet på alla orter

Vi har efter samråd med skolläkare och smittskyddsläkare återgått till ordinarie verksamhet på alla orter. Daglig Verksamhet har öppnat igen efter semestern och alla är…

Månadsbrev från Daglig Verksamhet

Månadsbrev Juni 2020