Bli en av oss

Move & Walk Daglig Verksamhet i Göteborg är upphandlad av Göteborgs Stad och det finns möjlighet till både hel- och deltidsplaceringar. Vi vänder oss till samtliga kommuner som upphandlingen avser.

Move & Walk har nu även fått tillstånd av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) att bedriva daglig verksamhet i Solna och har där tagit emot våra första deltagare.

Är du själv intresserad eller känner du någon inom vår målgrupp som vill börja på daglig verksamhet med inriktning Konduktiv pedagogik? Vår enhetschef Annika är kontaktperson. Hon nås på mail annika.englund@movewalk.se eller telefon 0709-744933 och kan berätta mer om verksamheten.

Det går också bra att fylla i vår i intresseanmälan via länken nedan och vi kommer då att kontakta dig för att berätta mer. Det är sedan din hemkommun som administrerar och beslutar kring din placering hos oss. Välkommen att kontakta oss på Daglig Verksamhet så hjälper vi dig.

Du hittar intresseanmälan här!