Daglig verksamhets personal

Affärsområdeschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Vi har en verksamhetsansvarig som arbetar med övergripande utveckling av våra verksamheter och hur vi skall fortsätta vara den bästa dagliga verksamheten för varje enskild deltagare.

Enhetschefen tillsammans med arbetsledaren har ansvar för den operativa och pedagogiska delen av verksamheten. Stödpedagoger och assistenter är kontaktpersoner för deltagarna och de som ansvarar för deras dagliga sysselsättning.

Utöver vår grundbemanning har Move & Walk Daglig Verksamhet tillgång till utbildad personal inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), HSL (Hälso- och sjukvårdslagen), Konduktiv Pedagogik och särskola genom samverkan med övriga verksamheter inom Move & Walk. Denna samverkan och samarbete sker dagligen då verksamheterna finns i samma lokaler.

Kajsa Dahlqvist
Vice VD, Affärsområdeschef LSS
kajsa.dahlqvist@movewalk.se
+46 76 014 47 51

Jag har under många år arbetat inom vård och omsorg och socialtjänst innan jag 2015 började på Move & Walk som affärsområdeschef för LSS-verksamheterna. Sedan juni 2017 arbetar jag också som vice VD och har nu förmånen att vara delaktig i arbetet kring alla Move & Walks underbara verksamheter. Jag tror på det coachande ledarskapet. Delaktighet är ett av mina ledord och det genomsyrar både mitt dagliga och mer långsiktiga arbete på Move & Walk. Det är viktigt att känna glädje i sitt arbete och det gör verkligen jag! Jag har ett fantastiskt roligt jobb!


Annika Englund
Verksamhetsansvarig Daglig Verksamhet
annika.englund@movewalk.se

Jag har många års erfarenhet av arbete inom vården och LSS och arbetar på Move & Walk sedan 2015. Jag brinner för kontakten med människor och att få vara en del i att göra deras vardag enklare. I min roll som verksamhetsansvarig för Move & Walks dagliga verksamhet får jag varje dag ta del av våra kunders framsteg och utveckling vilket gör mitt arbete så fantastiskt.


Göteborg

Gábor Borics
Senior Conductor Daglig Verksamhet
gabor.borics@movewalk.se 

Jag är Senior Conductor och har arbetat på Move & Walk sedan 2004.


 

 

 

 

 

 

 

Fabian Robertsson
Arbetsledare Daglig Verksamhet
fabian.robertsson@movewalk.se

Jag jobbar på vår dagliga verksamhet som arbetsledare. Tidigare har jag jobbat inom assistansen och fritidsverksamheten på skolan. Jag har världens bästa jobb och det enda jag ser som eventuellt hade kunnat toppat detta hade vart livet som rockstjärna.  Dagarna är varierade och stämningen är fylld av respekt och optimism. Jag stortrivs!

 


 

 

 

 

 

 

 


Gloria Christensen
Arbetsledare Daglig Verksamhet
gloria.christensen@movewalk.se

Jag heter Gloria och är utbildad elevassistent. Jag är arbetsledare på dagliga verksamhet. En av de roligaste sakerna på jobbet är att jag kan känna mig viktig och behövd. Precis som alla andra!


Inger Starman
Arbetsledare Daglig Verksamhet
inger.starman@movewalk.se

Jag har ett förflutet inom LSS i kommunen och har jag varit på Move & Walk sedan 2007. Jag har haft mest med Träningen, som assistent, samt med administrativt arbete i receptionen under Serviceenheten att göra. Jag har också varit skolassistent i vår Grund- och Gymnasiesärskola. Idag är jag arbetsledare på vår dagliga verksamhet.


 

 

 

 

 

 


Rungrat Johansson (“Mui”)
Stödassistent Daglig Verksamhet
mui.johansson@movewalk.se


Solna

 

 

 

 

 

 

 

Zoe Primus
Enhetschef Daglig Verksamhet
zoe.primus@movewalk.se

Jag är utbildad socionom och har sedan tidigare arbetat inom olika LSS-verksamheter. Efter ett par år inom socialtjänsten och psykiatrin längtade jag tillbaka till LSS och kom då i kontakt med Move & Walk och den konduktiva pedagogiken. Sedan 2020 är jag enhetschef på Daglig Verksamhet i Solna, vilket ger mig möjlighet att både delta i det dagliga arbetet och ansvara för arbetet framåt.


 

 

 

 

 

 

 

Felix Wännerdahl
Arbetsledare Daglig Verksamhet
felix.wannerdahl@movewalk.se

Jag är arbetsledare på vår dagliga verksamhet sedan januari 2020. Jag har min bakgrund inom personlig assistans, vilket var hur jag kom i kontakt med Move & Walk och konduktiv pedagogik. Utöver den dagliga verksamheten har jag också rollen som kontorssamordnare.


Daglig verksamhets läkarteam

Move & Walks verksamheter är i nära samarbete med ett läkarteam som innefattar läkare Peter Révész, neurolog Helena Edwall och sjuksköterska Birgitta Thörn.

Övergripande medicinskt ansvarig för verksamheterna är Peter Révész.