Så arbetar vi i vår dagliga verksamhet

På Move & Walk Daglig Verksamhet arbetar vi med individuellt anpassade ar­betspass, enskilt och i grupp. Vårt huvudsakliga mål är att främja social ge­menskap och att ge psykisk, fysisk, kog­nitiv och kommunikativ stimulans och utmaning.

Vi vill att du som deltagare ska utvecklas och klara olika vardagssituationer så självständigt som möjligt. Naturligtvis är du med och utformar och tar ansvar för din vardag tillsammans med din kontaktperson, som väl känner till dina behov och önskemål om sysselsättning och målbild. Detta bidrar till, och säkerställer, verksamhetens kvalitet och ger dig en trygg och säker insats.

Vi arbetar tillsammans med alla våra kollegor/verksamheter på Move & Walk för att skapa gemenskap och delaktighet. Vi fikar, äter lunch och umgås ”över gränserna” och det inkluderande synsättet är något som präglar oss alla. Vi vill ha kul på jobbet!

 

 

Våra aktiviteter

Programmet med Konduktiv Pedagogik (KP) förbereder till aktivitet och arbete för deltagaren. Arbetsuppgifter utförs tillsammans eller under ledning av utbildade stödpedagoger och assistenter. Verksamheten erbjuder olika typer av aktiviteter och skapar även en sådan miljö som stimulerar fantasin. Aktiviteter genom KP är bland annat:

  • Sociala aktiviteter
  • Konst och kultur
  • Kommunikation
  • Aktiviteter i utemiljö
  • IT/Sociala medier
  • Projekt och försäljning

Det unika med Move & Walks Daglig Verksamhet är typen av aktivitet, och dess utförande, där arbetstagaren genom upplevelser och erfarenhet får utveckla olika färdigheter. Detta ska bidra till en stark självkänsla vilket ger redskap att på ett så självständigt sätt som möjligt, klara sig igenom vardag och fritid.

Alla deltagare genomför varje del av sitt dagsprogram i sin egen takt med anpassade övningar och facilitation.

 

Våra metoder

Konduktiv Pedagogik (KP)

Vår huvudmetod och inriktning är Konduktiv Pedagogik, en beprövad erfarenhet inom re/habilitering för personer med neurologiska funktionsnedsättningar och/eller neurologiska symtom i Sverige sedan 1997. KP utvecklades i Ungern under mitten av 1900-talet och är en specialpedagogik med ett holistiskt synsätt där Conductorn (stödpedagogen) guidar mot förbättrat rörelsemönster, självständigare aktivitet och bättre ADL-funktioner. Du kan läsa mer om KP här.

Vi förbereder kroppen inför dagens arbetsuppgifter med ett program med KP. Vi tittar på vilka arbetsuppgifter som kan passa dig och sedan planeras genomförandet av arbetsuppgiften tillsammans med Conductorn.

Vi använder oss sedan av pedagogiken under hela dagen genom att utmana dig att använda de funktioner du har och peppa dig att försöka lite till. Det kan handla alltifrån att sitta på en stol istället för i rullstolen, att ta dig mellan arbetsrummet och lunchrummet med minsta möjliga hjälpmedel osv.

Inom KP är lärandeprocessen, inflytande, delaktighet och utveckling de viktigaste verktygen. Detta är alltså integrerande delar av den pedagogik som verksamheten bygger på. En del av värdegrunden inom KP är att alltid se utvecklingsmöjligheter. Den utgår från det konkreta och strävar mot det abstrakta. Ett individuellt anpassat och välplanerat program med KP varje dag förbereder deltagarna till att aktivt kunna använda sin fulla potential.

Alternativ Kommunikation (AKK)

Move & Walk arbetar för att du ska känna delaktighet och självbestämmande. För att detta ska fungera på allra bästa sätt strävar vi efter att hitta och forma dina kommunikationsmöjligheter. För dig som saknar tal är AKK en viktig del av vår verksamhet. AKK anpassas alltid efter dig och ditt behov och ingår som en del i genomförandeplanen.

Vi vill att alla som jobbar på vår dagliga verksamhet ska få tillgång till den kommunikation som den enskilda individen behöver och kan använda sig av. Inom KP finns en del som är direkt riktat mot att öva upp talförmågan genom munmotorik. Då övar vi bland annat på andningen, att forma olika ljud och ansiktsmimiken.

Vi arbetar även med bildförstärkande kommunikation, konkreta objekt, tecken som stöd. Vi har även tillgång till vissa kommunikationsprogram på datorn.

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är ett synsätt, en metod som vi använder för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Genom att lära känna deltagaren får vi en förståelse om varför det problemskapande beteendet uppstår, när och hur. Det kan handla om hur kropp och hjärna fungerar i akuta situationer, funktionsnedsättningar, psykiska tillstånd, kraftig stress och demens. Vi arbetar utifrån att skapa tillit och en trygg miljö för deltagaren vilket i sin tur förebygger att dessa problematiska situationer uppstår.