Så arbetar vi med KP i vår dagliga verksamhet

Vår huvudmetod och inriktning är Konduktiv Pedagogik (KP), en beprövad erfarenhet inom re/habilitering för personer med neurologiska funktionsnedsättningar och/eller neurologiska symtom i Sverige sedan 1997. KP utvecklades i Ungern under mitten av 1900-talet och är en specialpedagogik med ett holistiskt synsätt där Conductorn (stödpedagogen) guidar mot förbättrat rörelsemönster, självständigare aktivitet och bättre ADL-funktioner.

Vår huvudmetod och inriktning är KP, en beprövad erfarenhet inom re/habilitering för personer med neurologiska funktionsnedsättningar och/eller neurologiska symptom i Sverige sedan 1997. KP utvecklades i Ungern under mitten av 1900-talet och är en specialpedagogik med ett holistiskt synsätt där conductorn (stödpedagogen) guidar mot förbättrat rörelsemönster, självständigare aktivitet och bättre ADL-funktioner.

Genom strukturerade uppgifter/övningar och guidat utförande bidrar conductorn till att hjärnan får stimulans. Hjärnans plasticitet möjliggör att andra hjärnceller kan ta över de förlorade funktionerna. Du kan läsa mer om KP här.

På vår dagliga verksamhet arbetar vi med KP både enskilt och i grupp, utifrån ditt behov och förmåga, och för att främja social gemenskap, samt ge psykisk, fysisk, kognitiv och kommunikativ stimulans och utmaning.  KP kombinerar rörelseaktiviteter med kognitiv, kommunikativ och social utveckling, vilket bidrar till att ge dig möjlighet till rörelse och aktivitet. Genom de aktiviteter som utförs sker inlärning genom fysiska, kognitiva, kommunikativa och sociala interaktioner.

Vi förbereder kroppen inför dagens arbetsuppgifter med ett program med KP. Vi tittar på vilka arbetsuppgifter som kan passa dig och sedan planeras genomförandet av arbetsuppgiften tillsammans med Conductorn. Vi använder oss av pedagogiken under hela dagen genom att utmana dig att använda de funktioner du har och peppa dig att försöka lite till. Det kan handla om att sitta på en stol istället för i rullstolen eller att ta dig mellan arbetsrummet och lunchrummet med minsta möjliga hjälpmedel.

Vi vill att alla som jobbar på vår dagliga verksamhet ska få tillgång till den kommunikation som den enskilda individen behöver och kan använda sig av. Inom KP finns en del som är direkt riktat mot att öva upp talförmågan genom munmotorik. Då övar vi bland annat på andningen, att forma olika ljud och ansiktsmimiken.

Inom KP är lärandeprocessen, inflytande, delaktighet och utveckling de viktigaste verktygen. Detta är alltså integrerande delar av den pedagogik som verksamheten bygger på. En del av värdegrunden inom KP är att alltid se utvecklingsmöjligheter. Den utgår från det konkreta och strävar mot det abstrakta. Ett individuellt anpassat och välplanerat program med KP varje dag förbereder deltagarna till att aktivt kunna använda sin fulla potential.