Information kring Coronavirus – Covid-19

Move & Walk följer råden från Folkhälsomyndigheten, Regeringen andra, för våra verksamheters, relevanta myndigheter för att alltid vara uppdaterade.

Vi har köpt in tillräcklig desinfektionsmedel, gör extra städ och håller noggranna hygienrutiner. Vi ser till att personalen förstår och följer dessa och säkerställer att nödvändiga tvål och handdesinfektion finns på alla toaletter samt även vid entrén och i korridorer.

Vi försöker ständigt att hålla vårdnadshavare, tränande och deltagare på Daglig Verksamhet (DV) uppdaterade med all information som vi får till oss.

P.g.a. att våra elever, tränande, deltagare på DV ofta är infektionskänsliga, ber vi er att fundera över om ni har varit i utsatta områden eller träffat någon som har rest till/från smittområdena. Finns minsta risk att ni har varit utsatta för Coronaviruset, ber vi er att stanna hemma och meddela oss.

Vi har låst våra dörrar som en försiktighetsåtgärd och har satt upp information om hur ni kontaktar oss. Gå INTE in – om du har tecken på coronavirus eller annan smittsam sjukdom som feber, hosta, utslag, kräkning eller diarré. Läs på 1177.se om hur du kontaktar vården. Vid allmänna frågor om covid-19 läs på folkhälsomyndigheten.se eller ring 113 13 om du måste prata med någon.

Undvik alla resor såväl utomlands som inom Sverige. Och om det går – kör bil istället för att använda kollektivtrafiken. Vi alla har ett samhällsansvar, vi måste se till att vi som träffas här dagligen gör allt som finns i vår makt att hålla både oss själva men även våra besökare/medarbetare friska.

 

Specifikt info avseende våra verksamheter:

Skola:          Undervisning har övergått till distansundervisning. Krisfritids är öppet för elever i behov av stöd.

Träning:       Verksamheterna håller öppet och en viss mån har övergått till distans.

DV:              Verksamheterna har öppet som vanligt

Assistans:    Vi arbetar som vanligt

 

Kontaktuppgifter:

Göteborg         031 – 55 84 20

Solna               08 – 624 99 91

Malmö             040-617 40 20

eller via Mail    info@movewalk.se

Arkiv

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet Juli 2021

DV Nyhetsbrev Juli 2021

Conductive Education online during Summer Holidays

We arrange conductive training online in small groups with a trained Conductor. You and your child can learn how to play together in a developing…

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet maj 2021

DV Nyhetsbrev Maj 2021

Digitalt Öppet Hus Daglig Verksamhet i Göteborg & Solna

                        Har du beslut om DV eller skall du välja DV efter särgymnasium? Är…

Daglig verksamhet Nyhetsbrev december 2020

Läs hela nyhetsbrevet här Månadsbrev December 2020

Ny VD fr o m 1 Januari 2021

Efter 23 år lämnar jag nu över det operativa ansvaret till Kajsa Dahlqvist, som fr o m 1 januari 2021 tillträder som VD för Move…

ConductMe Academy

        ConductMe Academy gives you and your company the opportunity to be seen, present your lecture, poster or film you prepared for…

Daglig Verksamhets vintermarknad 2020

DV Produktkatalog Ht2020

Move & Walks grundare årets entreprenör i Västra Götaland

Pressrelease Nov 2020 Eoy

Vår Dagliga Verksamhet i Solna erbjuder en rolig & meningsfull sysselsättning!

DV Annons Nov 2020

Nu söker vi en ny kollega och samordnare till vårt team i Assistansen!

Till vår assistansverksamhet i Solna söker vi nu en Samordnare som skall fungera som kontaktperson till våra kunder och vara delaktig i arbetet med att…

Nyhetsbrev från Daglig Verksamhet

Månadsbrev DV September 2020

Move & Walks beslutsprocess och hantering av åtgärder p g a Covid-19 situationen under VT 2020 fick godkänt av Skolinspektionen

Efter granskning har Skolinspektionen beslutat följande: Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom det område som granskats. Skolinspektionen…

Ordinarie verksamhet på alla orter

Vi har efter samråd med skolläkare och smittskyddsläkare återgått till ordinarie verksamhet på alla orter. Daglig Verksamhet har öppnat igen efter semestern och alla är…

Månadsbrev från Daglig Verksamhet

Månadsbrev Juni 2020