Conductor

Konduktiv Pedagogik planeras, organiseras och implementeras av conductorer, samtliga med examen och BA-diplom. En conductor har en 3 – 4-årig akademisk utbildning i Konduktiv Pedagogik med inriktning mot skada eller omogenhet av det centrala nervsystemet. Utbildningen är validerad till 240 p, specialpedagog med inriktning mot rörelsehinder enligt svensk högskolevalidering.

Det unika med Konduktiv Pedagogik är att vi använder våra kunskaper ur ett helhetsperspektiv och i utbildningen varvas både teori och praktik. Vi lägger stor vikt vid dialog och samarbete med alla som verkar runt individen som lever med funktionsnedsättning såsom familj, vänner, läkare, psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, personliga assistenter och boendepersonal. Inte minst för att våra deltagare ska få nytta av och fortsätta utveckla sina nyvunna förmågor i vardagens olika situationer.

Conductor-utbildningar på BA-nivå:

  • Pető András Fakultet, Semmelweis Universitet, Ungern
  • Birmingham City University, UK