Om företaget Move & Walk

Move & Walk är ett idéburet familjeföretag där positiv livssyn, människors lika värde och tron på människors möjligheter hela tiden står i fokus. För oss är det en självklarhet att alla människor har en möjlighet att utvecklas och ”Du kan!” är ledorden i vårt arbete, i alla moment och i alla situationer.

Det som började 1997 med ett fåtal tränande kunder i Nässjö är idag en rikstäckande organisation med skola, korttidstillsyn, re/habilitering, Personlig Assistans och Daglig Verksamhet. Med dryga 20 års erfarenhet av att arbeta för, och med, personer med neurologiska funktionsnedsättningar, är vi idag ett kunskaps- och kompetenscentrum att räkna med!

Tack vare våra olika verksamheter kan vi erbjuda Konduktiv Pedagogik genom hela livskedjan. Vi erbjuder kontinuitet och stöd för livslång aktivitet och lärande, från småbarnsträning till skola och personlig assistans, vidare till daglig verksamhet, rehabilitering och habilitering.

Move & Walk ger varje dag stöttning och trygghet, omfamnande och uppmuntran, vägledning och upplysning och inte minst redskapen för så många med neurologiska skador för att uppnå deras personliga mål.

Idag har Move & Walk fyra verksamhetsområden: Skola, Träning/Rehab, Personlig assistans och Daglig verksamhet. Våra anläggningar finns i Göteborg, Solna och Malmö. Assistansen är rikstäckande och oberoende av var du bor. Alla våra verksamheter springer ur ett önskemål ifrån våra kunder, och vi utvecklas fortfarande för att vara där för våra kunder när de önskar – genom hela livet!

Varmt välkommen att läsa mer om våra verksamheter eller kontakta oss för ett personligt besök!