Vision, mission och värdeord

Vår vision, vår mission och våra värdeord kommunicerar vilka vi är och vad vi vill uppnå. De är inte bara ord på ett papper och det är inte bara vad vi säger som räknas. Det viktigaste är hur varje medarbetare hanterar olika situationer med andra medarbetare, våra kunder, elever och tränande. Det här dokumentet ligger till grund för hela vår verksamhet och säkerställer att vi alla arbetar mot vårt gemensamma mål; att ge fler människor med funktionsnedsättningar en chans att utmana sina förmågor och möjlighet att känna livsglädje och stolthet.

Vår Vision

är att skapa en bättre vardag och livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar.

Vår Mission

är att med konduktiv pedagogik, vårt unika kunnande och höga kompetens bland våra anställda förbättra livssituationen för kunder, elever och tränande i de olika verksamheterna.

Våra Värdeord

ANSVAR

OMTANKE

UTVECKLING