Nettoomsättning
i tkr
2017* 2016 2015 2014
Skola 15 771 15 307 12 542
Sverige 97 805 72 046 63 639 57 625
Totalt: 97 805 87 817 78 946 70 167
 

Antal anställda**

 

2017*

 

2016

 

2015

 

2014

Skolan 23 28 12
Sverige 155 118,6 137 121
Totalt: 155 141,6 165 133

 

*All verksamhet i Move & Walk Skola i Sverige AB har per 2017-01-01 överlåtits till systerbolaget Move & Walk Sverige AB av administrativa skäl, därför redovisas enbart den finansiella informationen för Move & Walk Sverige AB för 2017.

** Heltidstjänst