Nettoomsättning (tkr) 2018 2017* 2016 2015 2014
Skolan 15 771 15 307 12 542
Sverige 106 050 96 071 72 046 63 639 57 625
Totalt 106 050 96 071 87 817 78 946 70 167
Antal anställda** 2018 2017* 2016 2015 2014
Skolan 23 28 12
Sverige 176 155 118,6 137 121
Totalt 176 155 141,6 165 133

*All verksamhet i Move & Walk Skola i Sverige AB har per 2017-01-01 överlåtits till systerbolaget Move & Walk Sverige AB av administrativa skäl, därför redovisas enbart den finansiella informationen för Move & Walk Sverige AB för 2017.

** Heltidstjänst