Nettoomsättning (tkr) 2019 2018 2017* 2016 2015
Skolan 15 771 15 307
Sverige 115 265 106 050 96 071 72 046 63 639
Totalt 115 265 106 050 96 071 87 817 78 946
Antal anställda** 2019 2018 2017* 2016 2015
Skolan 23 28
Sverige 179 176 155 118,6 137
Totalt 179 176 155 141,6 165

*All verksamhet i Move & Walk Skola i Sverige AB har per 2017-01-01 överlåtits till systerbolaget Move & Walk Sverige AB av administrativa skäl, därför redovisas enbart den finansiella informationen för Move & Walk Sverige AB för 2017.

** Heltidstjänst