Nettoomsättning (tkr) 2020 2019 2018 2017* 2016
Skolan 15 771
Sverige 121 485 115 211 106 050 96 071 72 046
Totalt 121 485 115 211 106 050 96 071 87 817
Antal anställda** 2020 2019 2018 2017* 2016
Skolan 23
Sverige 182 179 176 155 118,6
Totalt 182 179 176 155 141,6

*All verksamhet i Move & Walk Skola i Sverige AB har per 2017-01-01 överlåtits till systerbolaget Move & Walk Sverige AB av administrativa skäl, därför redovisas enbart den finansiella informationen för Move & Walk Sverige AB för 2017.

** Heltidstjänst