Historia

Ungern

1991 Grundaren Eszter Horváth Tóthné startar upp Move & Walk Skola i Budapest

Sverige

Den 2 mars 1997 slår grundaren Eszter Horváth Tóthné upp dörrarna för Move & Walk i Nässjö. Samma år startar hon också Move & Walk Intresseförening i Sverige/Nässjö – Nässjö Näringsliv AB.

1998 Praktikertjänst Move & Walk. Företaget verkar nu både i Nässjö och i Solna.

2005 köper Eszter Horváth Tóthné (51%) och Peter Szabadhegy (49%) av Move & Walk.

2008 Verksamheten i Nässjö flyttar till Göteborg där Move & Walks grundsärskola startar. Ett par år senare, 2011, startar gymnasiesärskolan.

2010 startar Move & Walk Assistans sin verksamhet som blir rikstäckande.

2014 är det dags att utöka verksamheten till Malmö där träningsverksamheten öppnas i samband med ett nytt avtal. Samma år startar Daglig verksamhet i Göteborg.

2015 Inför höstterminen öppnar även Move & Walk Skola upp i Malmö.

2016 utökas även Solna-verksamheten med Move & Walk Skola.

Från den första verksamhe­ten fram till idag har företaget utvecklats från ett fåtal till över 400 anställda i verksamheterna i Göteborg, Malmö och Solna. Olika verksamhetsformer har under åren utvecklats för att kunna erbjuda våra kunder, gäster, elever och deras familjER ett aktivt lärande och en självständig och meningsfull vardag genom den konduktiva pedagogiken.

Träning

Efter en stor debatt till följd av en dokumentärfilm på TV4 om Konduktiv Pedagogik ”tvingades” Socialstyrelsen ge tillstånd för Move & Walk att starta sin verksamhet i Nässjö (1997). Detta tillstånd var enbart en möjlighet. Samtidigt ställde det höga krav på professionalitet, vetenskaplig bevisning och resultat. 1997 var det 14% av intensivträningsdeltagande patienter som fick betalt från den offentliga sektorn. Idag kommer ca 90% av patienterna via avtal med landsting genom offentliga upphandlingar. Move & Walk har idag flera avtal med olika landsting runt om i Sverige som bekostar en träningsperiod, bl.a. VGR, SLL och Blekinge Läns landsting. Vi är idag en del av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

Skola

Under många år önskade familjer att få tillgång till våra conductorers kunskaper även i sin vardag, det vill säga under skoldagen. 2008 var vi som friskola redo att starta en ny verksamhet och därmed föra in Konduktiv Pedagogik i det svenska pedagogiska systemet.

Några av våra grundskoleelever avslutade så småningom sina grundskolestudier och för att säkerställa elevernas vidare skolgång ansökte vi 2009 om tillstånd för att starta gymnasiesärskola. Gymnasieskolan öppnades höstterminen 2011.

Höstterminen 2014 startade Move & Walk Skola i Malmö med grundsärskola och höstterminen 2016 öppnade skolan i Solna upp med både grundsär- och gymnasiesärskola.

Assistans

I början på 90-talet reformerades det svenska omsorgssystemet med LSS-lagen. Funktionsnedsattas rätt till personlig assistans var ett stort steg mot en ny nivå i det svenska samhällets handikapp-politik.

I vår träningsverksamhet träffade vi familjer som deltog i programmet tillsammans med sina personliga assistenter. Både vi och föräldrar upplevde att det stöd vi kunde ge våra assistenter för att förstå och kunna stödja sina brukare/kunder på ett mer professionellt sätt, var ovärderligt. Alla önskade att få mer av oss!

2010 i mars startade vi därför assistansverksamheten. Bland många assistanssamordnare stack vi ut hakan då vi blandade ihop administration (av personlig assistans) och kunskap (konduktiv pedagogik).

Verksamheten vänder sig i första hand till befintliga tränande i Move & Walk. De familjer som har insett vad Move & Walk kan tillföra i deras vardag känner att de vill ha tillgång till detta i alla olika former.

Daglig verksamhet

I december 2015 startade Move & Walk Daglig Verksamhet i Göteborg. Vi erbjuder en långsiktig och meningsfull sysselsättning, baserad på aktiviteter som bidrar till personlig utveckling och ökad livskvalitet – ett självständigare liv. Kommunikation, IT/Sociala medier, konst och kultur samt sociala aktiviteter är våra fokusområden och hela verksamheten genomsyras av Konduktiv Pedagogik.

Verksamheten vänder sig till personer mellan 20 och 65 år med varaktiga rörelsenedsättningar,  utvecklingsstörning, autism, övriga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller som har fått en betydande hjärnskada.