ISO-certifiering

Move & Walk är sedan 2015 ISO-certifierade. Från och med oktober 2018 är vi omcertifierade enligt nya standarder för ISO 9001:2015.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla vår verksamhet för att tillmötesgå våra kunders krav. Certifieringen är beviset på ett exemplariskt arbete med vårt systematiska kvalitetsarbete och det kvalitetsledningssystem som ligger till grund för vårt arbete.