Vanliga frågor om Move & Walk

När kommer kallelsen till vår träningsperiod?

Vi planerar in alla deltagare till lämplig grupp utefter den senaste information vi har och skickar ut alla kallelser samtidigt i god tid innan periodens start.

 

Varför måste vi svara på bekräftelsen när vi får den så långt innan planerad träningsperiod?

För att kunna garantera din plats i gruppen måste vi ha din bekräftelse inom två veckor från det du fått den. Tänk på att det är begränsat antal platser i varje grupp och vi tillämpar principen först till kvarn. Är du osäker på om du kan på grund av operation eller ledighet, vänligen kontakta oss.

 

Vilken conductor kommer mitt barn att få/kommer leda träningen?

Vi kan ibland behöva justera vår planering, som till exempel vid sjukdom bland personalen, och ändra gruppledare nära träningsstart. Vi vill därför inte gå ut med den informationen på förhand då det för många barn är svårt med förändringar.

 

Vilka övriga tränande kommer delta i våran grupp?

På grund av sekretess får vi inte lov att lämna ut den informationen.

 

Går det att dela en träningsperiod?

Det är inte med alla avtal som det går att dela. Kontakta oss gärna för att höra vilka regler som gäller för just ditt avtal/landsting.

 

Priser vid privat betalning?

Vänligen kontakta oss för prisuppgifter.

 

Går det bara att få boende i Göteborg?

Det är bara i Göteborg vi kan erbjuda vandrarhemsliknande boende. Boendet ligger i samma byggnad som träningsverksamheten.

 

Mitt barn vill träna med de barn/samma grupp som han/hon alltid har tränat med, är det ok?

Vi gör bedömningen vilken grupp som är lämpligast för ditt barn utefter sista träningsperioden eller bedömningen. Det kan förändras med ålder och utveckling och grupperna kan därför ändras. Det är viktigt att vi alltid får uppdaterad information från dig vid förändringar i din/ditt barns utveckling.

 

Vad kan man göra utöver träningstimmar?

Det är helt fritt att göra vad man vill och orkar utöver träningstiden. Vi hjälper gärna till med tips på vad som finns att göra i Göteborg med omnejd.

 

 

Skola

Till vem och när ska sjukanmälan göras?

Glöm inte att ringa in till skolan och sjukanmäla ert barn innan kl. 8.00. Glöm inte att även ringa skolskjutsen och avboka denna i god tid innan hämtningstiden.

 

Hur görs ledighetsansökan?

Det är rektorn beslutar om ledighet. Rektorn kan bevilja en elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl kan längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Använd skolans ledighetsblankett för att ansöka om ledighet.

 

Vad gäller kring skolskjuts?

Vårdnadshavare ansöker om skolskjuts till sin hemkommun. När Move & Walk får besked om kommunbeslutet att eleven har beviljats skolskjuts så gör skolan en grundbeställning till den skolskjutsleverantör som er hemkommun har avtal med. Tider beställs utifrån ankomsttid på skolan och avgångstid från skolan enligt elevernas skolschema/fritidsschema.

Skolskjuts är endast giltig mellan hemadress/boende och skolan.

 

Kan elever som bor i annan kommun/annan stadsdel gå på Move & Walk Skola?

Det fria skolvalet gör att alla elever har rätt att söka till de skolor de vill, både fristående och kommunala skolor.


Vem levererar maten och erbjuder ni alla typer av specialkost?

Göteborg: http://goskolmat.se/

Solna: http://matomsorg.se/

Malmö: http://www.ellascatering.com/

Våra matleverantörer lagar maten enligt elevernas behov av specialkost. Behöver maten sedan passeras görs detta av Move & Walks personal.

 

Hur många elever är det per klass?

Varje klass har ungefär 5 – 6 elever. För vissa lektioner delas klasserna i ännu mindre grupper.

 

Hur mycket personal har ni i en elevgrupp?

Varje klass har minst två conductorer, eller en conductor och en speciallärare som klassmentorer. Flera elever har även en elevassistent som stöd under lektionerna.