Så arbetar vi med KP i Assistansen

Händer

Move & Walk Assistans är den första och enda utförare av personlig assistans som kan erbjuda en assistans som genomsyras av en hög kvalitet av Konduktiv Pedagogik (KP).  Genom att välja Move & Walk Assistans kan du och dina assistenter utvecklas med KP, i din vardag, oavsett var du bor.

Move & Walk Assistans är i nära samarbete med Move & Walk Träning som erbjuder pedagogiskt baserad re/habilitering. Under träningen utvecklas du tillsammans med dina assistenter. Målet är att du ska kunna använda den uppnådda utvecklingen även mellan två träningsperioder. Men utan guidning är det inte lätt att bygga in nya förmågor i vardagen. Move & Walk Assistans erbjuder kontinuitet i KP året runt, alltså optimerar vi utvecklingsmöjligheterna genom välutbildade assistenter.

KP är mer än en träningsform eller en pedagogisk inriktning, det är en livsstil. Våra personliga assistenter anpassar sitt arbetssätt utifrån dina färdigheter och behov för att du ska kunna vara mer självständig i ditt liv. Pedagogiken bygger på en aktiv inlärningsprocess, alltså på din motivation, dina egna initiativ och insatser. Assistenten finns till hands för dig för att försäkra möjligheten och ge den hjälp som verkligen behövs. Alla har ett behov av att utmana sig själva och få utvecklas som person. Vår assistans visar vägen till ett självständigare liv med mer frihet och med högre livskvalitet. Som kund hos oss har du möjlighet att få vägledning av en personlig Conductor och dina assistenter får utbildning och råd i hur man arbetar med KP i vardagen.

Hos Move & Walk Assistans får du alltid ett utbildningspaket i Konduktiv Pedagogik. Paketet består av 2 veckors onlineträning samt 2 hembesök online/år för dig och dina assistenter. Du kan även välja till ytterligare utvecklings- och utbildningsalternativ i form av fysiska hembesök eller träningsveckor om du så önskar.

I paketet ingår också vår digitala plattform ConductOnline, för dig och dina assistenter. På ConductOnline får ni tillgång till den senaste informationen om Konduktiv Pedagogik samt kan följa er egen personliga utveckling. Här möter ni våra utbildare, bl a er personliga Conductor som är den som hjälper er med uppföljning samt utbildning av assistenter i Konduktiv Pedagogik.

För att du ska kunna leva ett aktivt liv i trygg miljö med hjälp av en kunnig personal erbjuder vi också:

  • Konduktiv pedagogik 1 – 4 är teoretiska och praktiska grundutbildningar för att ge dina assistenterna en större förståelse vad KP innebär och olika diagnoser inom neurologiska skador.
  • Hembesök: Vår conductor åker till hem till dig eller till din förskola, skola, arbetsplats, eller hjälper dig under din fritidsaktivitet för att kunna ge tips och råd till assistenter och eventuell annan personal i vardagssituationerna, och för att hjälpa till att bygga in teorin i praktiken.
  • Träningsvecka: Assistenterna utbildas praktiskt i konduktiv pedagogik under en kortare eller längre träningsperiod (1 – 4 veckor) i Göteborg, Stockholm eller Malmö

Som personlig assistent får du ett holistiskt synsätt och de kunskaper och färdigheter som behövs för att känna dig trygg i din yrkesroll. För dig som kund ger utbildningar inom KP en motiverad och sammansvetsad assistentgrupp som arbetar målinriktat och på ett homogent arbetssätt som ger dig rätt förutsättning att utveckla och använda dina förmågor och resurser i alla vardagsmoment.