Att bli elev hos oss

Enligt det fria skolvalet har vårdnadshavaren rätt att välja skola för sitt barn, i eller utanför hemkommunen. Move & Walk är en särskola som tar emot elever som har ett placeringsbeslut i särskola från hemkommunen. Skolan riktar sig främst till barn med olika neurologiska funktionsnedsättningar.

För att kunna ansöka om en plats på Move & Walk Skola måste eleven vara inskriven i särskolan och/eller ha genomgått en medicinsk, en psykologisk, en pedagogisk och en social utredning, där det framgår att eleven behöver särskoleplacering.

Kontakta oss via intresseanmälan för att boka ett möte där ni får möjlighet att se skolan och kan få svar på alla era frågor inför er ansökan.

Intresseanmälan