Att bli elev hos oss

Enligt det fria skolvalet har vårdnadshavaren rätt att välja skola för sitt barn, i eller utanför hemkommunen. Move & Walk är en särskola som tar emot elever som har ett placeringsbeslut i särskola från hemkommunen. Skolan riktar sig främst till barn med olika neurologiska funktionsnedsättningar.

För att kunna ansöka om en plats på Move & Walk Skola måste eleven vara inskriven i särskolan och/eller ha genomgått en medicinsk, en psykologisk, en pedagogisk och en social utredning, där det framgår att eleven behöver särskoleplacering. Skolan har i dagsläget lediga platser i samtliga orter.

Kontakta oss via intresseanmälan för att boka ett möte där ni får möjlighet att se skolan och kan få svar på alla era frågor inför er ansökan.

Intresseanmälan