Resultat från Skolinspektionens enkät

Enkätresultat för vårdnadshavare grundsärskola:

Skolenkäten Move & Walk Skola Göteborg

Skolenkäten Move & Walk Skola Malmö

Resultat Nöjd Kundindex (NKI)

Move & Walk skolorna sätter stor vikt vid ett bra samarbete mellan skola – hem, därför skickar skolan varje år ut en NKI-enkät (Nöjd kundindex) till alla vårdnadshavare. Målet med detta är att alla vårdnadshavare aktivt får delta i skolans vidareutvecklingsarbete. Skolledningen analyserar enkätsvaren och de används sedan i skolans utvecklingsarbete.

NKI Göteborg skolenkät 2020

NKI Malmö skolenkät 2020

NKI Solna skolenkät 2020