Göteborg

Move & Walk Skola i Göteborg

 

 

Vi välkomnar elever med neurologiska funktionsnedsättningar till en skola med helhetssyn, med mål att genom Konduktiv Pedagogik vara med och utveckla elever till att leva ett aktivare och självständigare liv som hela individer. Den konduktiva pedagogiken har som mål att ge redskap så att varje individ, oavsett funktionsnedsättningens storlek, kan leva så självständigt som möjligt, klara vardag, arbete och fritid på bästa sätt utifrån sin nivå.

Tack vare hög personaltäthet, samarbete med våra övriga verksamheter (assistans och träning) och tillgång till många lokaler finns möjlighet att tillgodose önskemål om individuella lektioner och en helhet som bidrar till trygghet och utveckling.

Våra skollokaler är handikappanpassade och utrustade med de hjälpmedel som eleverna behöver. Undervisningen bedrivs i mindre grupper och fokuserar på rörelse tillsammans med kommunikativa, kognitiva och sociala förmågor. Utrymme för enskilt arbete används vid behov.

Move & Walk Skola i Göteborg öppnades 2008 och ligger i Lillhagsparken, Hisings Backa, nära skog och natur. Hela skolan är anpassad för personer som lever med olika typer av funktionsnedsättningar. Våra klassrum är stora och luftiga vilket passar för våra aktiviteter som ibland tar upp ganska mycket plats. Man kan lätt förflytta sig även med rullstol i rymliga korridorer och handikappanpassade toaletter. Skolan har idag trettiotvå elever fördelade på 6 klasser och individuella grupper och nästan lika många personal som jobbar som conductorer, specialpedagoger, elevassistenter, rektor samt administrativ personal.

Move & Walk Skola i Göteborg erbjuder:

Grundsärskola inriktning ämnen/ämnesområden årskurs 1-9

Gymnasiesärskola, individuella program årskurs 1-4.

Fritidstillsyn för elever upp till 12 år och korttidstillsyn för elever över 12 år.