Grundsärskolan i Göteborg

Vår grundskola följer den svenska läroplanen för grundsärskola samt träningsskolans läroplan för elever som behöver en utbildning anpassad efter egna förutsättningar. Eleven läser här ämnesområden istället för ämnen. De olika ämnesområdena är:

• Estetisk verksamhet

• Motorik

• Vardagsaktiviteter

• Verklighetsuppfattning

• Kommunikation