Malmö

Move & Walk Skola i Malmö

Styrelsen (Huvudman) har efter samråd med skolläkare och smittskyddsläkare beslutat att  Move & Walk skola ska återgå till ordinarie verksamhet på alla orter.
Fritids är öppet fr o m vecka 32 och skolstart sker enligt läsårstider.

Vi kommer naturligtvis fortsätta med rekommenderade hygienrutiner samt temperaturmätning av elever, träningskunder och övriga besökare innan de kommer in i fastigheten.

Vi har låst våra dörrar som en försiktighetsåtgärd och har satt upp information om hur ni kontaktar oss. Gå INTE in – om du har tecken på Covid-19 eller annan smittsam sjukdom som feber, hosta, utslag, kräkning eller diarré. Läs på 1177.se om hur du kontaktar vården. Vid allmänna frågor om Covid-19 läs på folkhälsomyndigheten.se eller ring 113 13 om du måste prata med någon. Vårdnadshavare och skolskjuts ska lämna/hämta eleverna vid entrén.

 

Vi välkomnar elever med neurologiska funktionsnedsättningar till en skola med helhetssyn, med mål att genom Konduktiv Pedagogik vara med och utveckla elever till att leva ett aktivare och självständigare liv som hela individer. Den konduktiva pedagogiken har som mål att ge redskap så att varje individ, oavsett funktionsnedsättningens storlek, kan leva så självständigt som möjligt, klara vardag, arbete och fritid på bästa sätt utifrån sin nivå.

Move & Walk Skola i Malmö öppnades 2014 och ligger på Stadiongatan. Hela skolan är anpassad för personer som har olika typer av funktionsnedsättningar. Våra klassrum är stora och luftiga vilket passar för våra aktiviteter som ibland tar upp mycket plats. Man kan lätt förflytta sig även med rullstol i rymliga korridorer och handikappanpassade toaletter.

Skolan har idag nitton elever fördelade på tre klasser och nästan lika många personal som jobbar som conductorer, specialpedagoger, elevassistenter, rektor samt administrativ personal.

Move & Walk Skola i Malmö erbjuder:

Grundsärskola inriktning ämnen/ämnesområden (träningsskola) årskurs 1-9

Fritidstillsyn för elever upp till 12 år och korttidstillsyn för elever över 12 år.