Malmö

Move & Walk Skola i Malmö

 

Vi välkomnar elever med neurologiska funktionsnedsättningar till en skola med helhetssyn, med mål att genom Konduktiv Pedagogik vara med och utveckla elever till att leva ett aktivare och självständigare liv som hela individer. Den konduktiva pedagogiken har som mål att ge redskap så att varje individ, oavsett funktionsnedsättningens storlek, kan leva så självständigt som möjligt, klara vardag, arbete och fritid på bästa sätt utifrån sin nivå.

Move & Walk Skola i Malmö öppnades 2014 och ligger på Stadiongatan. Hela skolan är anpassad för personer som har olika typer av funktionsnedsättningar. Våra klassrum är stora och luftiga vilket passar för våra aktiviteter som ibland tar upp mycket plats. Man kan lätt förflytta sig även med rullstol i rymliga korridorer och handikappanpassade toaletter.

Skolan har idag tjugo elever fördelade på fyra klasser och nästan lika många personal som jobbar som conductorer, specialpedagoger, elevassistenter, rektor samt administrativ personal.

Move & Walk Skola i Malmö erbjuder:

Grundsärskola inriktning ämnen/ämnesområden årskurs 1-9

Fritidstillsyn för elever upp till 12 år och korttidstillsyn för elever över 12 år.